Örnsköldsviks kommun

Paradiset förstärker badgästernas trygghet

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 14:10 CET

Den senaste tiden har besökare vid badhus på flera platser i landet, däribland Paradiset i Örnsköldsvik, utsatts för sexuella ofredanden. Mot den bakgrunden tar Paradiset nu ett helhetsgrepp för en säkrare och tryggare miljö. Tillsammans med Brottsförebyggande rådet i Örnsköldsvik, där polis och kommunala verksamheter finns representerade, har Paradiset nu beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder. Paradiset:

  • förstärker säkerheten genom att rekrytera fler badmästare
  • ljussätter åkattraktionen ”Magic Eye” på de ställen där besökare känt sig otrygga.
  • utarbetar och installerar en lösning för ”Magic Eye” som motverkar att personer stannar i banan och utgör en säkerhetsfara
  • förtydligar säkerhets- och ordningsregler på såväl svenska som på andra språk
  • kommunicerar säkerhets- och ordningsregler till samtliga besökare med särskild tonvikt på ungdomar
  • ser över rutinen för hur personalen ska möta besökare som inte hörsammar regler och tillsägelser
  • tar fram rutin för polisanmälan vid sexuella ofredanden
  • tar fram rutin tillsammans med polismyndigheten för snabba och effektiva ingripanden.

Paradiset har nolltolerans mot ofredanden oavsett vem förövaren är. Vi polisanmäler själva alla ofredanden där barn är inblandade. Vi stänger också av alla som uppsåtligt bryter mot Paradisets säkerhetsregler eller svensk lagstiftning. Vår ambition är att Paradiset ska vara en säker plats för alla, nu och i framtiden, säger David Berglund enhetschef för Paradiset bad, spa och wellness.


YTTERLIGARE INFORMATION
David Berglund, enhetschef Paradiset, Örnsköldsviks kommun, 0660 – 885 91, 070-329 69 55.