Borås Stad

Paralympiker inspirerar på Kruts lärandekonferens

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 09:00 CET

Sommaren 2006 var Christoffer Lindhe 17 år och förlorade båda benen och en arm i en tågolycka. Två år senare var han på startpallen i Paralympics i Peking.

Tisdag 11 december kommer Christoffer som inspirerande föreläsare till den lärandekonferens som Sjuhärads Samordningsförbund arrangerar i Krut-projektet.

Krut - Kreativ utveckling - syftar till att stötta individer som behöver extra hjälp att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Lärandekonferensen ska presentera metoderna och skapa dialog med olika parter för att utveckla projektet.

Konferensen vänder sig till politiker, chefer och personal i de åtta kommunerna, vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen; de parter som tillsammans bildar Sjuhärads Samordningsförbund.

Sjuhärads Samordningsförbund har ett brett utbud av insatser för att personer som är beroende av flera myndigheter ska återta, behålla eller förbättra sina arbetsmöjligheter. Det kan t ex vara personer som är arbetslösa eller sjukskrivna.

Konferensen pågår hela tisdagen i Pulsens konferenscenter i Borås. Christoffer Lindhe håller sin föreläsning kl 11. Representanter för media är givetvis välkomna.

Mer information om lärandekonferensen och om Krut-projektet lämnas av projektledare Pernilla Knutsson på samordningsförbundet, tfn 0708-85 41 83.