Livsmedelsverket

Paranötter från Brasilien provtas för aflatoxin

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 12:17 CEST

Sändningar som innehåller paranötter med skal från Brasilien måste framöver åtföljas av ett hälsointyg och en analysrapport. Analysrapporten ska visa att sändningen inte innehåller aflatoxin. Paranötterna har tidigare visat sig kunna innehålla otillåtna halter av aflatoxin.

Livsmedelsverket beslutade den 15 juli att paranötter med skal från Brasilien bara får importeras över de svenska gränskontrollstationerna. Sändningar av dessa livsmedel ska åtföljas av ett hälsointyg och en analysrapport för aflatoxin. Sändningarna provtas också för aflatoxin vid gränskontrollen.

Livsmedelsverket inför dessa föreskrifter som följd av ett nytt kommissionsbeslut (länk nedan) om särskilda villkor för import. Bakgrunden till beslutet är att paranötter från Brasilien har visat sig kunna innehålla otillåtna halter av aflatoxin.

Länkar www.slv.se:
Kommissionsbeslut 2003/493/EG
LIVSFS 2003:30 (föreskrift)
Vad är aflatoxin?
Tidigare nyhet om aflatoxinkontroll (dec 2002)

Ytterligare upplysningar: Anna Brådenmark, chef för enheten för internationell handel, Livsmedelsverket, tel 018 - 17 55 43.