MCS Sweden

Parfymerade produkter skadligt för hälsan

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 10:18 CET

Innehållet i parfymer är inte bara skadligt för hälsan, det kan även påverka produktiviteten och möjligheten att utföra sitt arbete enligt en amerikansk studie som publicerades nyligen i ” Air Quality, Atmosphere & Health”. Studien visade även att de flesta inte känner till vad parfymerade produkter kan innehålla. 

Parfymerade produkter hälsofarliga

Parfym kan finnas i tvättmedel, deo, solkräm, hårgelé, rakprodukter, schampo, hudkräm, städprodukter, doftljus, luft-fräschare och annat som används dagligen i hemmet och i offentliga lokaler. Enligt studien rapporterar 35 % av befolkningen olika hälsobesvär av parfymerade produkter som t ex migrän, huvudvärk, astma, neurologisk påverkan, kognitiv nedsättning, hudproblem, mag-och tarmproblem, hjärtproblem, nedsatt immunförsvar, slembildning, och symptom i muskler och leder. Studien visar stark evidens för att parfymerade produkter kan trigga allvarliga hälsoeffekter hos alla. I Sverige är motsvarande siffra 33 % enligt svenska studier. 

Samhällsekonomiska och sociala effekter

Användning av parfymerade produkter i samhället kan leda till en rad allvarliga effekter. Hela 17 % av den amerikanske befolkningen rapporterar att parfymerade produkter starkt begränsar deras vardag. Alltså deras möjlighet att arbeta och utföra vanliga vardagsuppgifter. Nästan lika många har haft sjukdagar som följd och några har t.o.m. förlorat jobbet på grund av parfymerade produkter på arbetsplatsen. Produktiviteten blir också lidande när de är på arbetet, alltså man presterar sämre. 23 % kan inte gå hem till andra pga. parfymerade produkter i hemmet eller på andra, som gör att de blir sjuka. Valet av hygienprodukter påverkar således människors möjlighet att försörja sig själv och att ha ett socialt umgänge.

Det är inte rosor som luktar

Ungefär hälften av deltagarna i studien vet inte att parfym i en produkt kan innehålla flera hundra kemikalier, farliga luftföroreningar som klassats som cancerframkallande. Nästan lika många är ovetande om att tillverkaren inte behöver berätta vad parfymen i en produkt innehåller. Över hälften hade dock slutat använda parfymerade produkter om de bara känt till att innehållet är hälsofarligt. 

Parfympolicy viktig åtgärd

Studien påvisar att genom att minimera exponeringen för parfymerade produkter, t ex med en parfympolicy, kan man på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt reducera risker och förbättra luftkvalité och hälsa. Skolor, arbetsplatser, sjukhus, vårdcentraler, hotell och andra offentliga miljöer borde ha en uttalad parfympolicy. 


Länk till studien: http://www.drsteinemann.com/Articles/Steinemann%202016.pdf