MCS Sweden

Parfymfria Dagen 28 maj 2015

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2015 14:59 CEST

Organisationer i de nordiska länder utlyser härmed en parfymfri dag för att medvetandegöra de problem som överdriven parfymering innebär i samhället, såväl för människor som är känsliga som för andra. Detta är en del i en internationell kampanj för att uppmärksamma kemikalie-överkänslighet, något som sker i maj varje år.

Handikapporganisationerna uppmanar alla att avstå parfymerade produkter under en hel dag den 28 maj! MCS, Multiple Chemical Sensitivity, eller Kemisk Intolerans som det också kallas, innebär att man blir sjuk av en låg dos av kemikalier, ett handikapp som gör att man inte fritt kan vistas ute i samhället på grund av andra människors parfymer och kommersiell så kallad doftsättning av offentlig miljö. 


Parfym påverkar inte bara kemiskt intoleranta och allergiker!

Parfym består till 95-100% av syntetiska kemikalier, vilket gör att även personer som inte är kemiskt intoleranta eller allergiker påverkas negativt. Barn är särskilt utsatta. Huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet är vanliga symptom.

Parfymer kan finnas i deodoranter, schampo, hårstylingprodukter, rakprodukter, hudkrämer, tvättmedel, sköljmedel och rengöringsprodukter. Samtliga produkter finns som parfymfria alternativ.

Fakta MCS

3-4% har läkarställd diagnos MCS (*)

12,3% rapporterar själva symptom av kemiska ämnen (*)

10-30% av befolkningen drabbas av någon form av känslighet för kemiska ämnen. (*)

Vanliga symptom kan vara yrsel, illamående, ”hjärndimma”, värk i muskler och leder, slem i halsen, heshet, hosta, nästäppa, bröstsmärtor, hjärtklappning, hudutslag, feber, humörsvängningar och nedstämdhet. (**)

Ämnen som utlöser symptom kan vara tobaksrök, kemikalier i parfymer och parfymerade produkter, städprodukter, sköljmedel, mögel, emissioner från byggnader, trycksvärta, elektroniska apparater, blommor, levande ljus och bilavgaser. (**)

Kontakt: mail: info@mcs-sweden.se eller telefon: 0703-15 50 62

Källa: * Samnordiskt Kompetenscenter KOMIN (http://www.novia.fi/assets/filer/forskning-och-utveckling/publikation_och_produktion/byggnadsrelaterad.pdf ), ** www.mcs-sweden.se

Länkar:

Sverige: www.mcs-sweden.se

Norge; www.intoleranse.no

Danmark: www.mcsforeningen.dk 

Finland: www.hajusteyliherkkyys.com/P%C3%A5-svenska.php

Vad är MCS? – med Professor Steven Nordin:

https://www.youtube.com/watch?v=oBd4paZmaSM

MCS Sweden, mögel- och kemikalieskadades Riksförbund, har som mål att människor som är skadade av mögel eller kemikalier skall kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. MCS Sweden - för en giftfri vardag!