Umeå kommun

Parker och lekparker i centrala stan nu namnsatta

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 08:26 CEST

Efter beslut i byggnadsnämnden har parker och lekparker i centrala Umeå nu blivit officiellt namnsatta.


Beslutet om namn gäller i ett första steg parker och lekparker inom den fördjupade översiktsplanen för centrala staden. Endast ytor som benämns som park i detaljplanen har tagits med i namnsättningen. Övriga parker namnsätts senare. Det är viktigt ur flera aspekter att parkerna namnsätts. Det är ett krav från räddningstjänsten att parkernas namn finns i adressregister och på kartor. Flera av de centrala och älvsnära parkerna kommer också att lyftas på olika sätt inför och under kulturhuvudstadsåret, det är därför viktigt att de är namnsatta. I ett längre perspektiv är parker värdefulla platser som många människor besöker, de bör därför vara namnsatta.

Namnsättning och fastställd utbredning i beslutet
Det har i princip inte skett någon namnsättning sedan 1988, vilket betyder att nytillkomna parker och lekparker saknar ett officiellt namn. I beslutet ingår förutom namnsättning också en fastställd utbredning för centrala stadens parker och lekparker. Vissa äldre parker har ändrat, eller kommer att ändra, utbredning. Ett exempel på en park som kommer att ändra utsträckning är Rådhusparken. Den nya parken kommer att sträcka sig från Rådhuset ända ner till älven.

Mer information:
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se