Borås Stad

Parkeringsbolaget vann i Högsta domstolen

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2017 09:18 CEST

Borås kommuns Parkerings AB fick rätt i Högsta domstolen i det uppmärksammade målet om en kontrollavgift som parkeringsbolaget utfärdade vid Stadsparksbadets parkering i september 2015.

Målet, som alltså har vandrat genom samtliga domstolsinstanser, har handlat om frågan om parkeringsområdet varit skyltat i enlighet med gällande lagstiftning. Mer specifikt har parterna haft olika uppfattning i frågorna om skyltningen var tydlig och hur kombinationer av så kallade tilläggsskyltar ska tolkas.

Högsta domstolen går helt på parkeringsbolagets linje med konstaterandet att parkeringsområdet skyltats med vägmärken enligt vägmärkesförordningen och att skyltningen därmed uppfyller kravet på tydlighet i lagen om kontrollavgift. 

– Vi har välkomnat att hovrättens avgörande prövas i högsta instans. Det är viktigt, inte bara för parkeringsbolaget utan för parkeringsbranschen i stort, att Högsta domstolen nu klargjort att bestämmelserna i vägmärkesförordningen gäller även vid skyltning av parkeringsområden, säger Lennart Johansson, parkeringsbolagets VD. 

Ta del av Högsta domstolens dom.

Mer information:

Lennart Johansson, VD, 033-35 32 51

Torbjörn Alfredsson, stadsjurist, 033-35 71 90