Infracontrol AB

Göteborgs parkeringssystem nu anslutet till webbaserad tjänst

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 08:20 CET

Parkeringsledningssystem är en lösning som förenklar och gör nytta i vardagen. Sedan 1999 har systemet P-IN i Göteborg visat vägen till lediga parkeringsplatser och bidragit till minskad miljöpåverkan och bättre framkomlighet. Efter drygt 10 år av oavbruten drift har systemet nu tagit steget in i framtiden och anslutits till den webbaserade tjänsten "Infracontrol Online". Förutom att P-bolaget slipper drift och underhåll av styrsystemet och får enklare åtkomst via webb och mobiltelefon, blir det mycket enklare att ansluta fler P-anläggningar och skyltar.

P-IN i Göteborg visar med drygt 100 skyltar vägen till lediga parkeringsplatser i de 14 största parkeringsanläggningarna i centrala Göteborg. Systemet levererades av Infracontrol i samarbete med Focus Neon och togs i drift 1999. Mätningar före och efter införandet har visat en positiv effekt på miljö och framkomlighet, framför allt genom minskning av söktrafiken. Dessutom upplevs informationen mycket positivt av trafikanterna som leds rätt i trafiken. Så det är ingen tvekan om att systemet gjort stor nytta i Göteborg under de här 10 åren. Nu har man framtidssäkrat systemet genom att ansluta det till den webbaserade tjänsten "Infracontrol Online".

- Det var dags att gradera upp styrsystemet och säkra driften för framtiden, säger Richard Nayar, förvaltare, på Göteborgs Stads Parkerings AB. - Genom att ansluta skyltar och P-anläggningar till Infracontrol Online slipper vi nu att själva äga och drifta ett avancerat styrsystem. Vi köper helt enkelt den funktion vi behöver.

Förutom Parkeringsbolagets egna anläggningar finns två privata parkeringsanläggningar anslutna, P-hus Nordstan och P-hus City. Räknesystem och skyltar servas och underhålls av Focus Neon. Så det finns en hel del olika användare av systemet, som nu får enklare åtkomst med hjälp av tjänsten. En annan fördel är att man också får ett mer flexibelt system som kan förändras enklare i framtiden:

- Ett parkeringsledningssystem måste kunna utvecklas och anpassas efter förändrade behov och förutsättningar. Det här innebär att det blir enklare att ansluta fler P-anläggningar och skyltar av olika typer, säger Richard Nayar. - En annan framtida funktion är att kunna erbjuda information om lediga P-platser i mobiltelefon eller GPS-navigatorer, något som många efterfrågar. Anslutningen till Infracontrol Online är ett viktigt steg på den vägen.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.