Medicininstruktioner Sverige AB

ParkinsonFörbundet ansluter

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 18:25 CET

Medicininstruktioner hälsar ytterligare en patientorganisation välkommen som samarbetspartner – ParkinsonFörbundet. Förbundet är en aktiv organisation som arbetar för att förbättra livskvaliteten för patienter med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Parkinsons sjukdom orsakas av att nervceller i hjärnan, som bildar signalsubstansen dopamin, förstörs. Denna nervcellsförlust leder till en försämring av vissa kroppsfunktioner, särskilt kontrollen av rörelser. Huvudsymtomen är rörelsehämning, skakning och muskelstelhet. Den som först beskrev sjukdomen, var den engelske läkaren James Parkinson, sjukdomen namngavs sedan efter honom. 

ParkinsonFörbundet har omfattande samarbete med vården, landsting, politiker, beslutsfattare och nu även med medicininstruktioner.se. Genom ParkinsonFörbundet och dess lokalföreningar kan medlemmarna ta del av information och forskning kring sjukdomen, delta i aktiviteter, kurser och samtalsgrupper. Allt för att ge råd och stöd i olika situationer till parkinsonsjuka såväl som anhöriga.

Man tror att ca 20.000 personer i Sverige har diagnosen och att ca 2.000 personer insjuknar varje år. Men sjukdomssymtomen kan lindras, regelbunden medicinering är en av grundpelarna i behandlingen av sjukdomen. Genom medicineringen ersätter man dopaminbristen som har uppstått i hjärnan. 

På medicininstruktioner.se finns instruktionsfilm till stöd i behandlingen för de patienter som har fått förskrivet Duodopa. 

Tillbaka »

www.medicininstruktioner.se – ökar möjligheten till en optimal behandling. Enkelt och tryggt. En webbadress – 2 klick.