Diamyd Medical AB

Parkinsonpatient behandlas med GAD-genterapi i New York

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 11:49 CEST

Diamyd Medical (O-listan) meddelar att Neurologix Inc genomfört en första behandling med GAD-genterapi på en Parkinsonpatient. Diamyd Medical licensierar exklusiva rättigheter till genterapibehandling med GAD.

Genterapibehandlingen med GAD genomfördes av Dr. Michael Kaplitt, som är docent vid Weill Cornell Medical Center och Direktör för avdelningen Stereotaktisk och Funktionell Neurokirurgi vid New York-Prespyterian sjukhuset i New York.

FDA har godkänt en klinisk fas I studie där 12 patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom behandlas med GAD-genterapi. Studien är i första hand en säkerhetsstudie för att undersöka om genterapi med GAD i adenoassociat virus i hjärnan är säkert. Man kommer även att samtidigt studera behandlingens påverkan på sjukdomen.

Händelsen har rapporterats på framträdande plats i amerikanska medier.

GAD är ett viktigt enzym som omvandlar glutamat till transmittorsubstansen GABA. GAD har visat sig vara en viktig molekyl i sjukdomsprocessen som leder till insulinberoende diabetes. GAD spelar stor roll också vid flera neurologiska sjukdomstillstånd.

"GAD-genterapi mot Parkinson är ett nytt intressant högrisk koncept som provas i människa. Neurologix är medvetet om Diamyd Medicals patenträttigheter. Skulle GAD-genterapibehandlingen fungera är detta positivt för Diamyd Medical. Neurologix har då att komma överens med Diamyd Medical om lämplig form av samarbete, som kan innebära t.ex royalties till Diamyd Medical. Riskerna med vårt GAD-baserade diabetesvaccinprojekt å andra sidan torde däremot ha minskat betydligt sedan vi visat att det är säkert och indikerar på effektivitet. Jag är optimisk vad gäller diabetesvaccinet" säger Anders Essen-Möller, VD för Diamyd Medical.

Om Diamyd Medical:
Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Diamyd Medical driver idag ett antal GAD-baserade utvecklingsprojekt och har licensierat rättigheter för detta från universitet i USA. Längst kommet av bolagets projekt är ett vaccin mot insulinberoende diabetes. Positiva resultat från en fas II-studie med diabetesvaccinet har rapporterats.

För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB (publ), Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com

Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller påståenden om historiska eller framtida resultat.