Riksdagen

Parlamentariker möts till Nordiska rådets 57:e session

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 08:38 CEST

Nästa vecka den 25-27 oktober äger Nordiska rådets 57:e session rum på Island. Huvudstaden Reykjavik står som värd för sessionen. Från Sverige deltar ett tjugotal ledamöter och ett antal regeringsrepresentanter.

Ur programmet
Vid sessionen presenterar de nordiska statsministrarna sitt program för år 2006, utrikes- och försvarsministrarna lämnar sina redogörelser för verksamheten under 2005. Stats- och utrikesministrarna kommer även att möta Nordiska rådets presidium för dialog om aktuella nordiska samarbetsfrågor.En särskild rapport över arbetet med att avskaffa gränshinder i Norden kommer att lämnas av den svenska samarbetsministern Berit Andnor och den tidigare danske statsministern Poul SchlüterBland de många frågor som står på agendan märks kampen mot människohandel, förbättringar av livssituationen för urfolken i Barentsområdet, de nordiska spel- och lotterimarknaderna samt det nordiska samarbetet i Arktis. Andra ämnen som ska diskuteras är kulturministrarnas förslag till en ny nordisk kulturpolitik och ett nytt program för samarbetet med Ryssland. Energiförsörjningen i Norden är en annan viktig fråga som ska behandlas i Reykjavik.Prisutdelning
Nordiska rådets priser 2005 i litteratur, musik, natur och miljö samt film kommer att delas ut vid en ceremoni den 26 oktober i Reykjaviks teater.Följ sessionen via
www.norden.orgNordiska rådet är ett organ för samarbete mellan de nordiska ländernas parlament och regeringar. Rådet arbetar som ett nationellt parlament – fast på nordisk nivå. Det består av 87 valda medlemmar och av regeringsrepresentanter. Nordiska rådet tar initiativ, ger rekommendationer, kontrollerar att rekommendationerna genomförs och driver på det nordiska samarbetet.
Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48