FORES

Främlingsfientligheten biter sig fast när den når parlamenten

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:00 CEST

När väl rasismen fått parlamentariskt fäste är den vara svår att bli av med. Främlingsfientliga partier får då oftast allt mer att säga till om och bidrar till ett hårdare debattklimat. Det är en av slutsatserna i den genomgång av den organiserade rasismen i Europa som journalisten Lisa Bjurwald gjort på uppdrag av FORES.

Sverige har i stort varit förskonat från främlingsfientliga krafter i riksdagen, men i flera nordiska och europeiska länder har främlingsfientliga partier vunnit politiska framgångar. Därför lät FORES frilansjournalisten och författaren Lisa Bjurwald göra en sammanställning över främlingsfientliga krafter i Europa. Bjurwalds studie “Extremhögern i Europa” visar att rasismen i Europa är utbredd, brutal och återfinns i flera europeiska parlament.

- Vi ser i flera europeiska länder att när de nya främlingsfientliga partierna tagit plats i parlamentet har deras inflytande stadigt ökat. Det gäller exempelvis Danmark, där Dansk Folkeparti fungerat som stödparti, och det gäller Schweiz och Italien där främlingsfientliga partier sitter i regeringsställning, säger studiens författare Lisa Bjurwald.

- Vi i Sverige tror gärna att vi är vaccinerade mot främlingsfientliga partier, och om de skulle ta plats i riksdagen tror många att det skulle bli kortvarigt. Men exemplen från övriga Europa visar vilken varaktig och förgiftande påverkan främlingsfientliga partier kan få, både på debatten och den vardagliga politiken, menar Martin Ådahl, vd FORES.

Främlingsfientliga partier finns representerade i ungefär hälften av de europeiska ländernas nationella parlament och har dessutom omkring 40 platser i Europaparlamentet. Samtidigt har islamofobin på allvar fått fäste i Europa, förföljelserna av romer tilltar och nya former av antisemitism ökar.

- De främlingsfientliga partierna påverkar nu den politiska verkligheten runt om i Europa, något som inte minst Europas muslimer märker av i form av diskriminering och inskränkningar av deras rättigheter, som det schweiziska minaretförbudet. Även romernas situation har förvärrats och de utsätts för allt ifrån massutvisningar till mordbränder, säger Lisa Bjurwald.

- Situationen i Europa är djupt oroande. Oavsett vilken taktik man väljer för att begränsa det främlingsfientliga inflytandet i parlamenten, är det viktigaste att lyfta fram de positiva exemplen och mobilisera ett folkligt motstånd mot rasismen, menar Martin Ådahl.

Studien presenterades idag vid ett seminarium på FORES där förutom Lisa Bjurwald, EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och frilansskribeten Per Wirtén deltog.

Studien finns att läsa och ladda ner på www.fores.se

Kontakt:

Martin Ådahl, vd FORES

0730 88 52 61

Lisa Bjurwald, författare “Extremhögern i Europa”

0737 04 73 23

Bifogade filer

PDF-dokument