Vänsterpartiet

Parlamentet grillar kommissionen om industrins makt

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:50 CET

Industrin är väl representerad i EU:s expertgrupper. Därmed har de stort inflytande på nya lagar och beslut. Hur stort är dock oklart eftersom kommissionen inte avslöjar exakt vilka som sitter med i grupperna, trots ett löfte från 2008 (Associated Press 2008-03-25).

- Snart tre år senare väntar vi fortfarande på EU:s fullständiga redovisning av expertgrupperna, säger Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker.

- Expertgrupperna har makt över viktiga beslut som rör allas framtid, jag anser att medborgarna har en självklar rätt att veta hur besluten tas, säger Svensson.

Organisationen Corporate Europe Observatory uppskattar att 70-80 procent av personerna i expertgrupperna kommer från industrin. Gruppernas arbete kan ha stor ekonomisk betydelse, och besluten handlar ofta om konflikter mellan miljöintressen och industrins intressen.

Exempelvis har svenska Vattenfall fått kritik för att de sitter i en expertgrupp som behandlar utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, samtidigt som de själva har starka intressen i kolkraft och koldioxidavskiljning, Carbon Capture and Storage. Gruppen ger kommissionen råd när det gäller EU:s stödpengar till just denna teknik (The Swedish Wire 2009-06-23).

Torsdag 17 februari mellan 10 och 11.50 ska EU-kommissionen svara på parlamentsledamöternas frågor om expertgrupperna. Debatten sänds här:http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=sv 


För mer information, kontakta:
Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker
Svensk mobil: 070 633 13 46
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Blogg http://www.evabrittsvensson.se
Twitter http://twitter.com/EvaBrittEU
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i "Pressrummet")