Europaparlamentet

Parlamentet välkomnar ramen för flerspråkighet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 12:18 CET

En färsk Eurobarometer-undersökning visar att endast hälften av EU:s medborgare anser sig kunna föra ett samtal på ett annat språk än sitt modersmål. Europaparlamentet stöder mot bakgrund av detta kommissionens föreslagna ram för flerspråkighet och har antagit ett initiativbetänkande på området.

Ju fler språk du behärskar, desto mänskligare är du.
Ett slovakiskt ordspråk som kommissionär Ján Figel citerade i det meddelande som kommissionen offentliggjorde i november förra året om en ny ramstrategi för flerspråkighet säger att "Ju fler språk du kan, desto mer människa är du". Förutom de 21 ”officiella” språken i EU finns omkring 60 inhemska språk plus invandrarspråk. Det finns omkring 46 miljoner personer som talar regionala språk eller minoritetsspråk i Europa, vilket är cirka 10 procent av EU:s befolkning.

Respekten för språklig och kulturell mångfald finns inskriven som en av de grundläggande principerna i EU. Unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Då Ján Figel tillträdde 2004 var det första gången en EU-kommissionär uttryckligen fått flerspråkighet som en del av sitt ansvarsområde. Med den nyligen utnämnde rumänska kommissionären Leonard Orban, som förväntas tillträda i januari 2007, blir detta ett enskilt ansvarsområde.

Genom att anta Bernat JOAN i MARÍs (De gröna/EFA, ES) betänkande välkomnar Europaparlamentet kommissionens åtagande att främja språkkunskaper och utnyttja dem kulturellt och socioekonomiskt, och särskilt den nya ramstrategin och den långsiktiga målsättning att förbättra individuella språkkunskaper. Denna innebär att medborgarna bör lära sig minst två främmande språk förutom sitt modersmål. Europaparlamentet anser att språkinlärning bör vara ett viktigt element i programmet för livslångt lärande.

Ledamöterna stöder åtgärder för bättre lärarutbildning, även för andra lärare än språklärare, samt för yrkeslärare. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att språkutbildningen är viktig för att främja och underlätta rörlighet, inte bara för studenter utan även för de arbetstagare som söker arbete i en av medlemsstaterna.

Europaparlamentet anser att bästa tänkbara möjligheter bör erbjudas invandrare att lära sig värdländernas språk så att de kan integrera sig socialt och kulturellt. Metoder bör användas som visat sig vara effektiva då invandrare ska lära sig språk och integrera sig i ett land och göra det möjligt för dem att bli undervisade på sitt modersmål som ett sätt att bevara banden till hemlandet.

Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och organ att förbättra sin kommunikation med medborgarna på deras eget nationella språk, oavsett om detta språk har officiell status på medlemsstats eller EU nivå.

EU-institutionerna och EU-organen uppmanas också att ha ett nära samarbete med Europarådet för att främja och skydda den språkliga mångfalden och språkinlärningen, och att i detta arbete stödja sig på Europarådets erfarenheter inom språkpolicyområdet (t.ex. Europeiska språkportföljen och Europeiska stadgan för regionala språk och minoritetsspråk).


Föredragande: Bernat JOAN I MARÍ (De gröna/EFA, ES) Betänkande: A6-0372/2006 Beslutsförfarande: Initiativbetänkande Debatt: 14.11.2006 Omröstning: 15.11.2006

Ref.: 20061113IPR12527
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)