Paroc

PAROC Air fuktsäkert för låglutande tak – www.parocair.se visar fördelarna i ny film

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 10:49 CET

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av mineralullsisolering, visar på sin uppdaterade hemsida, www.parocair.se, hur man med hjälp av isoleringssystemet PAROC Air bygger fuktsäkra låglutande tak. Detta kan besökaren bland annat se i en nyproducerad film.

I takt med att alla byggnader som standard ska vara energisnåla höjs kraven på täthet, brand- och fuktsäkerhet. Paroc har lösningen med isoleringssystemet PAROC Air som medger uttorkning av tillförd fukt under såväl byggtiden som drifttiden. På www.parocair.se finns referensprojekt och enkla beskrivningar på hur man på bästa sätt använder isoleringen och vad man kan förvänta sig av den.

www.parocair.se beskriver inte bara våra produktfördelar utan även hur man använder isoleringen. Vår förhoppning är att sprida kunskapen om fördelarna med att isolera med PAROC Air vid låglutande tak. Ett antal kommuner har redan satt som krav att taken ska vara så fuktsäkra som möjligt och då är PAROC Air ett naturligt val, säger Conny Löfving, business area manager, Paroc Byggisolering.

Att bygga tak är ett kritiskt moment. Det är främst byggfukt tillförd under byggtiden och fukt transporterad in med den varma inneluften under drifttiden som kan orsaka problem. Det viktiga är att få bort fukten så att den inte stannar i byggnaden och förorsakar fuktskador och mögel. Med PAROC Air i taken torkar fukten snabbt ut med hjälp av spår i isoleringen.

 

För ytterligare information kontakta:

Conny Löfving, business area manager, Paroc Byggisolering tfn 0500-46 93 67
Mats Wiktorsson, chef marknadsföring Paroc Byggisolering, tfn 0500-46 93 52
Bilder för fri publicering, Anders Ekhammar, tfn 031-701 33 37
www.parocair.se och www.paroc.se