Paroc

Paroc Book of Sustainability 2012 – första hållbarhetsrapporten från Paroc Group

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 09:43 CET

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av stenullsisolering, publicerar nu sin första hållbarhetsrapport: "Paroc Book of Sustainability 2012". Rapporten omfattar åren 2009–2011 och följer de riktlinjer för hållbarhetsredovisning som satts upp av den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI).

Hållbarhetspolicyn är ett strategiskt verktyg för Paroc och i framtiden kommer rapporten, som beskriver de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av företagets verksamhet, att publiceras varje år för produktionsanläggningarna i Finland, Sverige, Polen och Litauen.
Parocs viktigaste mål för de kommande åren är ökad energieffektivitet för produktionsanläggningarna och uppfyllandet av en nollvision i fråga om arbetsolyckor 2020.

– Hållbarhet är en faktor som kraftigt påverkar utvecklingen och förnyelsen av vår verksamhet, detta eftersom våra produkter spelar en viktig roll för att förbättra byggnaders energieffektivitet. Vi arbetar i en energiintensiv bransch där ekologisk effektivitet och återvinning av avfall ger stora besparingar. Tack vare vårt hållbarhetsarbete minimerar vi miljöbelastningen och bidrar på så sätt vi till vårt gemensamma välbefinnande. Dessutom är värmeisolering av hög kvalitet det effektivaste och billigaste sättet att påverka energieffektiviteten i nya byggnader. Fördelarna kommer att understrykas än mer när Europa går över till nollenergibyggnader 2020, säger Kari Lehtinen, koncernchef för Paroc Group.

Beatrice Rantanen, sustainability manager på Paroc Group, bekräftar att Paroc redan nu ligger långt framme i sitt återvinningsarbete och att Paroc betraktas som en pionjär ifråga om energieffektiva byggnader tack vare sina miljövänliga lösningar för nybyggnation och renovering. Parocs experter har deltagit i arbetet med nationella standarder och lösningar för passivhus tillsammans med VTT (Finlands teknologiska forskningsinstitut), som också har certifierat Parocs koncept för passivhus.
– Parocs produktionsanläggningar i Finland och Sverige använder redan idag nästan uteslutande grön energi och 75 procent av avfallet från Paroc återvinns, berättar hon.

Parocs stenullsprodukter har en positiv energibalans eftersom den energi som krävs för att tillverka dem bara utgör en bråkdel av den energi som isoleringen kommer att spara under sin livstid.

Paroc uppmärksammades i år internationellt för sitt miljöarbete och tilldelades utmärkelsen Global Insulation Company of the Year 2012. Panelen som delade ut priset pekade inte bara på hållbarhets-aspekterna utan lovordade också Parocs innovativa isoleringslösningar för renoveringsprojekt.   

För ytterligare information kontakta:
Kari Lehtinen, koncernchef för Paroc Group Oy, tel. +358 46 876 8902
Maria Mehner, chef för marknadsföring och kommunikation, Paroc Sverige, 
tel. +46 500 46 91 78, maria.mehner@paroc.com


Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2011 var EUR 405 miljoner och antalet anställda 1 990.