Paroc

Paroc går stärkt ur finansiell rekonstruktion – ser en stark efterfrågan med nya EU-direktiv

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 12:19 CET

– Vi är glada över att vi har hittat en bra lösning på den finansiella situationen och vi är stolta över vad Parocs personal har presterat för att få den här lösningen till stånd, säger Väinö Tuomisalo, CEO Paroc. Vi har lyckats att anpassa våra resurser till den stora efterfrågenedgången och, nu när vi har avtalet på plats, finns det en finansiell stabilitet som säkerställer en lönsam och framgångsrik framtid för Paroc, avslutar Tuomisalo.

Paroc har under de senaste tio åren ägts av olika investmentbolag. Den senaste ägaren Arcapita Bank har haft en hög belåningsgrad och samtidigt höga avkastningskrav. Eftersom dessa krav inte kunde uppfyllas tar långivarna över ägandet i Paroc.

I samband med detta kommer en ny extern styrelse att tillsättas. Övertagandet innebär att Paroc, som nu har starka ägare, kommer att fortsätta den planlagda utvecklingen av verksamheten tillsammans med sina anställda, kunder och leverantörer.

Ett antal internationella banker äger nu tillsammans 87,5 procent av bolaget medan 12,5 procent fortfarande ägs av de anställda på Paroc.

Bankerna har en långsiktig ambition med Paroc och förväntas behålla företaget tills man hittar helt rätt ägare som över tiden kan fortsätta att utveckla verksamheten. Paroc har i grunden en god ekonomi. Många stora investeringar är redan gjorda för framtiden och det finns en stor efterfrågan på produkterna. Samtidigt finns det ett stort internationellt fokus på energifrågor med nya lagar, bland annat från EU där det kommer hårdare krav på energieffektivisering vid renovering av hus och att alla nyproducerade hus från och med 2020 ska hålla näst intill passivhusnivå, som gör att bankerna känner sig trygga med sin ägarandel i Paroc.

Ägandefrågan påverkar inte Parocs verksamhet något nämnvärt. Produktionen kommer att ligga kvar där den är idag och Paroc kommer att fortsätta att utveckla sina produkter så att man även i framtiden är en av Europas ledande producenter av mineralull.

För ytterligare information:
Väinö Tuomisalo, CEO Paroc, tfn +358400651452
Anders Dahlblom, CFO Paroc, tfn +358400815427
www.paroc.se

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och vägledande när det handlar om brandsäker energieffektivisering genom isoleringslösningar i Europa. Till PAROC® produkter hör byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, byggelement och akustikprodukter. Företaget bedriver tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen och har sälj- och representationsbolag i 13 europeiska länder.