Paroc

Paroc investerar 30 miljoner i reningsanläggning och säkrar framtidens produktion i Hällekis

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 11:16 CET

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av stenull, fortsätter sitt miljöarbete och investerar cirka 30 miljoner kronor i en reningsanläggning för svaveldioxid i den svenska produktionsanläggningen i Hällekis.

Den nya reningsanläggningen kommer att sänka utsläppen till en tredjedel, samtidigt som man kan öka den årliga produktionsvolymen med drygt 40 procent.

– Investeringen är viktig för oss. I det miljöarbete som Paroc ständigt utvecklar är det här en av de största enstaka investeringarna som har gjorts. Den säkerställer att vi kan behålla en stark och konkurrenskraftig produktion i Sverige och det är en förutsättning för att vi ska klara framtidens ökande efterfrågan på stenullsisolering, säger Arne Johanzon, vd för Paroc AB.

I steg ett byggs en reningsanläggning för att i första hand minska svaveldioxidutsläppen. Reningsanläggningen består av tre 23 meter höga torn. Luften går genom tornen och renas genom kemiska processer och filteranläggningar.

– Naturligtvis är vi glada över att vi får göra den här investeringen, som gör att vi kan ligga i framkant i vårt miljöarbete. Samtidigt är det här ett tydligt bevis på att anläggningen i Hällekis är en produktionsanläggning som Paroc satsar på och som kommer att leverera stenull under lång tid framöver, säger Fredrik Hellman, produktionschef för Paroc i Sverige.

Paroc har under de senaste åren arbetat hårt med att optimera receptet på stenull för att minska utsläppen av bland annat svaveldioxid. Det arbetet har minskat utsläppen markant men för att kunna öka produktionen ytterligare och för att tryggt kunna se fram emot hårdare miljökrav, har nu beslutet tagits om en reningsanläggning för svaveldioxid.

– Vi ser en ökande efterfrågan på våra produkter inte minst efter det EU-beslut som kräver passivhusstandard på alla nya hus från 2020. Och Stockholm stad har gått ut med att all nyproduktion inom kommunen redan nu ska hålla passivhusnivå, berättar Arne Johanzon.

Tack vare investeringen som nu görs i Hällekis kan anläggningen höja produktionstakten och därmed kunna gå upp i femskift när det behövs. Det betyder inte bara att man säkrar de arbetstillfälle som idag finns på anläggningen utan också att Paroc kan nyanställa om byggandet ökar.

Kort fakta om Paroc Stenull:

  • Energibesparing: 100 – 1 000 gånger den energi som krävs för framställningen av stenull.
  • Stenull bidrar starkt till minskad energiförbrukning.
  • Materialet är obrännbart, Euroklass A1.
  • Stenull är fuktsäkert – torkar ut och driver fukt.
  • Stenull är tillverket av vulkaniska mineraler vilket är en förnyelsebar råvara.

För ytterligare information kontakta:

Arne Johanzon, vd Paroc AB, tfn 0500-46 91 39
Fredrik Hellman, produktionschef Paroc AB, tfn 0500-46 92 81
Bilder för fri publicering: Anders Ekhammar, tfn +46 (0)31-701 33 37

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2009 var EUR 317 miljoner och antalet anställda 1 992.