Almega

Parterna avvisar medlarbud i skärgårdskonflikten

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 13:00 CET

Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko avvisade idag medlarnas bud i de strandade förhandlingarna på skärgårdstrafiken.
Om ingen lösning nås innan klockan 12:00 på´måndag kommer de varslade konfliktåtgärderna att bryta ut
.

I de nu strandade förhandlingarna har Seko motsatt sig att modernisera och nutidsanpassa skärgårdstrafikens kollektivavtal till att mer likna avtalen för övriga grupper på arbetsmarknaden.

I skärgårdsavtalet sätts lönen utifrån en tabell, så kallade normerande tariffer. Det innebär att den individuella prestationen inte har någon inverkan på lönesättningen och att ingen får ha högre lön än vad tabellen anger. Det innebär även att det är ett kollektivavtalsbrott att ge en medarbetare som jobbat bra ett extra lönepåslag. Det är ett exempel på en sak som arbetsgivarna vill ändra.

– Seko som varslat om strejk får nu ta ett stort ansvar för att mycket av skärgårdstrafiken drabbas och att många människor får svårt att ta sig till och från sina hem i skärgården, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.

Almega Tjänsteföretagen beklagar att parterna verkar stå mycket långt ifrån varandra och att det mesta nu tyvärr tyder på att konflikten bryter ut på måndag.

Arbetsgivarna har hela tiden sagt att de är beredda att ge Seko samma löneökning som den övriga arbetsmarknaden, det vill säga 6,8 procent på tre år. Men en förutsättning är att parterna nu inleder en process för att modernisera kollektivavtalet.

För mer information:

Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 70 45
mobil 073-984 81 45

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik