Frihetspartiet

Partibeteckningen Frihetspartiet är registrerad!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 00:08 CET

Frihetspartiet har nu fått klart med registreringen av partibeteckningen Frihetspartiet för val till riksdagen! Då riksdagen är det överordnade valet har Frihetspartiet samtidigt också fått klartecken för deltagande i alla övriga former av val såsom kommunal-, landstings- och EU-val.

Idag anlände registreringsbeslutet från Valmyndigheten, underskrivet, klappat och klart! Jag sitter just och håller beslutet i handen och tänker tillbaka på den märkliga färden hit. Föga anade vi för lite mer än fyra månader sedan, innan tanken på en partibildning ens väckts, att vi i februari 2010 skulle sitta här med ett formellt klartecken att ställa upp i valet 2010 som ett registrerat parti.

Tanken hade säkert mötts av lite överseende småleenden bara en kort tid dessförinnan. Men nu är det ett faktum. Vi är på banan och deltar i racet. Vi leker med de etablerade partierna på samma plan och vi har ett registrerat parti!

Vi har lyckats. Vi är färdiga. Vi är på G. Vi har en hemsida, vi har ett partiprogram, vi har en programförklaring och vi har ett färdigbyggt parti med en registrerad partibeteckning! Fantastiskt!

Det är i sådana här ögonblick det gäller att stanna upp och låta själen komma ikapp för att ta in fakta och förstå hur långt vi har kommit under väldigt kort tid. Inget av detta hade varit möjligt utan ett stort uppoffrande jobb av alla i styrelsen. Inget av detta hade varit möjligt utan hjälp av alla våra sympatisörer ute i landet som ytterst förtjänstfullt samlat namnunderskrifter och i skrift och tal pratat sig varma om Frihetspartiet. Så, en sådan här dag för eftertanke sänder vi en stor tanke och ett stort TACK till alla som möjliggjort att vi tagit oss hit, till denna punkt.

Vi har fått massor av mediauppmärksamhet. Vi, partiledaren Anders Zillén, har deltagit i TV och blivit intervjuad i programmet ”Aschberg”. Vi har blivit intervjuade av media och vi har lyckats publicera ett genmäle mot ett av de grövsta angreppen på Frihetspartiet, signerat Barbro Jönsson. Vi har således lyckats med de konststyckena som tidigare varit förvägrade alla personer från mc-miljön då media konsekvent vägrat ge all form av röst eller spaltutrymme åt kulturens företrädare.

Vi får också en oerhörd mängd av positiv respons från alla hörn och kanter i samhället. Folk som välkomnar initiativet och säger sig äntligen hittat ett parti de kan ställa sig bakom. Vi har också en strid ström av människor som anmäler sig, villiga att arbeta aktivt för partiet med olika arbetsuppgifter. Allt fler anmäler också intresse av att sätta upp lokalavdelningar över hela landet. Vi är fler, vi är större och vi är långt starkare än våra belackare vare sig tror eller anar!

För Frihetspartiet är inte bara ett parti. Det är en folkrörelse. En folkresning mot de arroganta och nonchalanta, etablerade partierna i landet. Partier som länge innehaft såväl mandat som regeringsmakt men som inte längre företräder något annan än sina egna intressen. Inget parti för idag en politik som omfattar alla de illa förtrampade människorna i Sverige. Ingen utom Frihetspartiet. Rösta för frihet. Rösta för ”Moral och Sunt Förnuft”. Rösta på Frihetspartiet!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

 

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.