NCC AB

Partneringprojekten ökar

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 08:49 CEST

Det går bra för partnering. Orderingången ökar och lågkonjunkturen märks inte av. Tvärtom vad många i branschen trodde.

Första kvartaleti år backade NCC Constructions orderingång med 40 procent jämfört med 2008. Men minskningen gäller alltså inte inom partnering där orderingången tvärtom ökat.

Lågkonjunkturen har satt tydliga spåri NCC:s orderböcker. Läget är allvarligt och nya projekt börjar på sina håll bli en bristvara. Men trenden är inte entydig.

Thomas Bergfeldt jobbar som gruppansvarig på NCC Construction Sveriges partneringstab:
- Partneringorder har från årsskiftet till april ökat till cirka 1,7 miljarder. Även antalet nya uppdrag har ökat från 35 till 38 så just nu har vi211 partneringprojekt igång, säger Thomas Bergfeldt.

Vad är partnering?

  • Partnering är en samarbetsform kan användasi projekt från ett tiotalmiljoner i ordervärde upp till miljardprojekt. I genomsnitt ligger entreprenadsumman kring 60-70 miljoner kronor.
  • För NCC är partnering är en strukturerad samarbetsform, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.