Statistiska centralbyrån, SCB

Partnerskap vanligast i Stockholms storstadsområde

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:52 CET

I Stockholms storstadsområde registrerade 246 personer partnerskap under 2005, vilket var över 40 procent av alla nyregistrerade partners i Sverige. Stor-Stockholm står därmed för överlägset flest nyblivna partnerskap. Det och mycket annat kan du läsa i publikationen "Beskrivning av Sveriges befolkning 2005" som utkommer i dag. Boken ger en samlad beskrivning av befolkningen och dess förändringar i Sverige år 2005.

Sveriges befolkning fortsatte att växa under 2005, främst på grund av att det var fler som flyttade in till landet än det var som flyttade ut. Men också beroende på att antalet födda fortsatte att öka. I slutet av år 2005 bodde 37 procent av Sveriges befolkning i storstadsområden och 63 procent i övriga Sverige. Ytterligare fakta kring regionala skillnader finns i publikationen. Det går också att läsa om hur åldern för förstföderskor förändrats över åren, hur flyttningarna inom Sverige såg ut, varifrån de asylsökande kom, vilket efternamn som valdes vid giftermål mm.
Visste du att under 2005 …

- ökade Sveriges folkmängd med 36 360 personer vilket gav en folkmängd på 9 047 752.

- hade de som utvandrat, och som tidigare invandrat till Sverige, i genomsnitt tillbringat åtta år i Sverige.

- var 21 procent av invandrarna svenska medborgare.

- skedde 40 procent av alla inrikes flyttningar inom en församling.

- hade de som skiljde sig i genomsnitt varit gifta i 12,5 år.

- födde kvinnorna i storstadsområdena sitt första barn ungefär samtidigt som kvinnorna i övriga Sverige födde sitt andra barn.

- stod irakiska medborgare för nästan en tredjedel av samtliga byten till svenskt medborgarskap.

- hade 16 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, tre fjärdedelar av dessa var födda utomlands.

- fick över 2 000 personer asyl på grund av tillfällig asyllag.

- valde majoriteten (71 procent) av de svenskfödda kvinnor och män som gifte sig att ta mannens efternamn.

Publikation

Mer finns att läsa i publikationen "Beskrivning av Sveriges befolkning 2005"

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns också på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 1 november 2006 publiceras på vår webbplats preliminärt den 12 december 2006 klockan 09.30.