PartnerTech AB

PartnerTech delårsrapport jan - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:56 CEST

Renodlings- och effektiviseringsarbetet fortsätter att stärka PartnerTech

FÖRSTA KVARTALET 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 594,2 MSEK (612,0)
  • Rörelseresultatet förbättrades till 9,5 MSEK (-9,1)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-9,7)
  • Resultatet efter skatt per aktie blev SEK 0,04 (-0,77)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -36,6 MSEK (14,7)
  • Soliditeten ökade till 39,9 procent (37,4)

Den fullständiga rapporten bifogas.

 

För ytterligare information kontakta:
Rune Glavare
VD och koncernchef
tfn 040-10 26 40 eller 0706-20 24 54

Jonas Arkestad
CFO och Vice President Finance & Administration
tfn 040-10 26 42 eller 0706-59 15 10

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter cirka 2,5 miljarder kronor och har ungefär 1 500 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Malmö, är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm. www.partnertech.se

Informationen i denna delårsrapport har sänts till Finansinspektionen.