PartnerTech AB

PartnerTech Delårsrapport Januari – September 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 14:21 CEST

TREDJE KVARTALET 2010
• Nettoomsättningen uppgick till 482,1 MSEK (478,3)
• Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (0,5)
• Resultatet efter skatt uppgick till -9,5 MSEK (-3,6)
• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK -0,75 (-0,28)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -54,7 MSEK (-3,9)
• I kvartalet har PartnerTechs ytterst moderna fabrik för plåtbearbetning och
systen integration i Myslowice, Polen invigts.


NIO MÅNADER 2010
• Nettoomsättningen uppgick till 1 563,5 MSEK (1 592,0)
• Rörelseresultatet uppgick till -21,8 MSEK (-5,0)
• Resultatet efter skatt uppgick till -28,4 MSEK (-16,8)
• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK -2,24 (-1,33)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -91,4 MSEK (-4,7)
• Soliditeten uppgick vid periodens slut till 36,8 procent (41,8)

Hela delårsrapporten finns bifogad i detta mail.


För ytterligare information kontakta:


Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef
tfn 040-10 26 41

Jonas Arkestad, Ekonomichef
tfn 040-10 26 42

Marielle Noble, IR och Kommunikationsansvarig
tfn 040-10 26 43

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Informationen i denna delårsrapport har sänts till Finansinspektionen.