PartnerTech AB

PartnerTech vidtar åtgärd för att stödja likviditet i aktien

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 14:06 CEST

I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen har PartnerTech beslutat att vidta åtgärder för att förbättra likviditeten i sin aktie, som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Målet är att uppmuntra kontinuerlig handel.

Som ett led i denna strävan har Carnegie utsetts till likviditetsgarant inom ramen för Stockholmsbörsens initiativ. Åtagandet att ställa köp- och säljkurser i orderboken påbörjas från och med den 1 november 2003. Bolaget avser att kontinuerligt utvärdera effekterna av åtagandet för att senare besluta om en eventuell förlängning.

För ytterligare information:
Mikael Jonson, VD PartnerTech AB, tfn. 070-678 10 01.
Jonas Arkestad, CFO PartnerTech AB, tfn 040-10 26 42.

PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 200 medarbetare och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.(www.partnertech.se)