Partykungen

Partykungen ökar omsättningen och vänder till vinst

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 22:29 CEST

Efter ett tufft 2015/2016 har nu Partyking AB lämnat in sitt senaste bokslut och vänder därmed till vinst samtidigt som man ökar omsättningen med 26,8%. Omsättning för räkenskapsåret 2016/2017 landade på 192.317.683 kr och för kalenderåret 2017, 130.676.299 kr. Resultat före bokslutsdispositioner för bokslutsperioden blev 672.044 kr och för kalenderåret 2017, 2.702.738 kr.

Externa marknader nyckel till framgång

Redan september 2016 lanserades den första externa marknaden för Partykungen, i form av Partyking.no. Exakt ett år senare öppnades dörrarna den danska motsvarigheten under Partyking.dk. Båda dessa satsningar är en stor del av hemligheten bakom den fortsatta framgången. Joel, VD och grundare, berättar mer:

- Vi planerade ganska tidigt för en internationell expansion genom att registrera varumärket "Partyking" i våra nordiska grannländer. Detta har burit frukt då Norge och Danmark tillsammans stod för nästan 15% av omsättningen under räkenskapsåret.

Förlängt räkenskapsår

Företaget valde att under 2017 förlänga sitt räkenskapsår från att tidigare ha ett brutet räkenskapsår mellan 1:a september och 31 augusti. Det nu inlämnade bokslutet sträcker sig därmed mellan den 1:a september 2016 och 31:a december 2017. Joel berättar mer om varför man valt att gör detta:

- Då vi gör all vår budget- och uppföljningsarbete kalenderårsvis kändes det smidigast att även ha bokslutsåret över ett kalenderår. 2018 blir därför vårt första bokslutsår som sträcker sig mellan 1:a januari och 31:a december.

Siktar på 300 miljoner inom 5 år

Enligt den affärsplan som företaget nu tagit fram är siktet inställt på en fortsatt expansion under god lönsamhet med en omsättningsökning på c:a 20-25% årligen och därmed nå en total omsättningen på 300 miljoner kronor inom 5 år. Detta ska man göra genom att fortsatt lansera nya marknader samtidigt som man tar ett stadigare grepp om redan etablerade länder. Jeff Jansson, Vice VD, berättar mer:

- Vi har precis lanserat vår finska hemsida på Partyking.fi vilken fått ett gott mottagande i vårt grannland i öst. Vi tror att Finland tillsammans med Norge och Danmark kommer att vara viktiga pusselbitar i vår fortsatta tillväxtresa.