Yello Strom

Passivhus Granbäck i Vallentuna får Yello Stroms elmätare:

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 10:01 CEST

Det finns alltid mer el att spara. Det säger Andreas Granbäck som nu börjar bygga etapp två i sitt passivhus Granbäck i Vallentuna norr om Stockholm och i samband med det installerar Yello Stroms elmätare. Med den kan han finjustera sin elanvändning ytterligare och säkerställa att inga energitjuvar finns i huset. All elförbrukning syns direkt i realtid med Yello Stroms mätare.

Yello Stroms elmätare mäter och visar elförbrukning i realtid på den egna dataskärmen. Med den är det enkelt att räkna ut hur mycket el enskilda apparater förbrukar. Då kan man identifiera energitjuvar och ändra sitt beteende.

- Att elförbrukningen går upp när man lagar mat är helt naturligt. Men man får dåligt samvete när man ser hur mycket el som används i onödan. Och det är just det som är meningen med vår mätare. Att öka medvetenheten om sitt hushålls förbrukning, så att man kan stänga av de apparater som drar energi, men som inte används. Det visar erfarenheterna från de hushåll som redan fått sin mätare installerad, säger Volker Abt, vd på Yello Strom i Sverige.

Svenska elkunder är missnöjda med sina elleverantörer. Under förra året bytte mer än 420 000 kunder elbolag och allt tyder på att det är en siffra som kommer fortsätta att stiga i år och framåt.

Bygget av passivhus Granbäck påbörjades under hösten 2007 och i februari i år var det dags för inflyttning. Familjen, Andreas Granbäck och Linda Wester, har noggrant utvalda byggmaterial i sitt passivhus och ett väl genomtänkt energisystem. Syftet var att skapa ett boende av högsta möjliga komfort, med lägsta möjliga energiförbrukning. När etapp två nu inleds installeras också Yello Stroms elmätare som gör det möjligt att följa elförbrukningen i realtid.

- När jag fick kännedom om Yello Stroms mätare insåg jag att den skulle vara fantastiskt bra i vårt hus. Med den kan vi ytterligare finjustera vår elförbrukning, och alltid ha tillgång till informationen om vår bostads elförbrukning via internet, säger Andreas Granbäck.

I ett gemensamt projekt med Villaägarnas riksförbund, har Yello Strom sedan förra hösten installerat elmätaren i ett urval svenska hushåll runt om i Sverige. Syftet har varit att se hur konsumenter kan minska sin elförbrukning, utan att samtidigt behöva minska sin komfort.

Till att börja med kommer mätaren bara att säljas på den tyska marknaden, där avregleringen kommit längre än i Sverige. I Sverige har nätägarna fortfarande monopol på marknaden för elavläsning och slutkonsumenten kan inte själv välja vem som ska installera hushållets elmätare. Trots detta, arbetar Yello aktivt med att ta fram alternativa lösningar för de svenska konsumenterna, för att kunna skapa liknande mervärden som de från realtidsmätaren.

Det första passivhuset byggdes i Tyskland. Principen är att bygga energisnålt genom att minimera värmeförluster via klimatskalet, att ha en effektiv ventilation och att ta tillvara på värme från de som bor i huset, elektriska apparater och solljuset. Passivhus Granbäck beräknas ha en förbrukning på ca 15-16 kWh per kvadratmeter och år för sin uppvärmning. En vanlig villa förbrukar årligen totalt 180-200 kWh per kvadratmeter och år. Total förbrukning för familjen Granbäck/Wester, inklusive hushållsel och varmvatten, är cirka 45 kWm per kvadratmeter och år.

- Med Yello Stroms mätare räknar vi med att få information som gör att vi kan minska vår elförbrukning ännu mer, säger Andreas Granbäck.

Andreas och Linda har A-klassade vitvaror och dimbara lågenergilampor, och tänker energisnålt i alla val för sitt hus.

Passivhuset har fått stor uppmärksamhet, ända sedan byggstarten. Hundratals personer har varit och tittat, från intresserade privatpersoner, till politiker och representanter från byggindustrin. Sedan bygget av passivhuset inleddes har allt fler liknande projekt påbörjats runt om i Sverige.