Awapatent

Patent bortglömd fråga hos företagens styrelser

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 10:45 CET

Patent, varumärken och designskydd är bortglömda frågor i företagens styrelserum. I två tredjedelar av företagen behandlas dessa strategiska frågor mindre än en gång per år. Det visar en ny undersökning från konsultföretaget Awapatent. Ungefär två tredjedelar av bolagsstyrelser slarvar med frågor om patent, varumärken och designskydd. Detta trots att en av styrelsernas viktigaste uppgifter är risk- och krisminimering. - Det är allmänt känt att frågor om patent, varumärken och designskydd är strategiska affärsverktyg som rätt använda kan minska risker och begränsa konkurrenterna från morgondagens lönsamma marknader och affärsområden. Trots detta behandlas dessa aspekter sällan i bolagsstyrelserna, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent. Endast 33 procent av styrelseledamöterna i undersökningen uppger i telefonintervjuer att patent, varumärken och designskydd behandlas oftare än en gång per år. Ungefär 10 procent säger att frågorna tas upp en gång per år. Över hälften av styrelseledamöterna har aldrig eller mycket sällan haft dessa frågor på sin dagordning. - Att det finns styrelser som aldrig behandlat immaterialrättsliga aspekter är anmärkningsvärt. I klartext betyder det att dessa styrelser har låtit bli att sondera de möjligheter som följer av exempelvis korslicensiering eller av att söka patent och designskydd med syfte att hindra konkurrenter från intressanta affärsområden. Det är tveksamt om dessa styrelser lever upp till aktieägarnas förtroende när de så uppenbart slarvar med dessa frågor, säger Stefan Hjelmqwist. Noterbart är även att en majoritet av styrelseledamöterna saknar de mest grundläggande kunskaper om hur immaterialrätt kan användas strategiskt för att utveckla affärer och hålla konkurrenter borta från spännande marknader och affärsområden. Studien bygger på intervjuer med ett 30-tal styrelseledamöter inom nätverket Styrelseakademien. För ytterligare information: Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97 E-post: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns på:http://www.awapatent.com/SE Awapatent AB är Europas näst största konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Awapatent har cirka 280 anställda och omsatte 399 MSEK under 2002. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Huvudkontoret ligger i Malmö.