Active Biotech AB

Patentansökan inskickad rörande quinolinsubstansernas verkningsmekanism

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 08:49 CEST

Läkemedelskandidaterna inom projekten laquinimod, 57-57 och TASQ tillhör samtliga den så kallade quinolinsubstans-gruppen. Den exakta verkningsmekanismen för quinolinerna har hittills varit okänd.

Sedan år 2000 har Active Biotech arbetat med kartläggningen av verkningsmekanismen parallellt med den kliniska utvecklingen av projekten.

Många immunreglerande substanser reglerar immunförsvaret enbart kvantitativt och är immunsuppressiva. Quinolinerna är immunmodulerande och påverkar istället primärt immunförsvaret kvalitativt. Det är därför av mycket stort intresse att klargöra verkningsmekanismen för quinolinsubstanserna och förstå hur denna skiljer sig från andra substanser i klinisk utveckling.

En första målmolekyl har nu definierats. Molekylen uppvisar en struktur/aktivitetsrelation mellan inbindningen av quinolinsubstanser och biologisk aktivitet i en djurmodell för autoimmun sjukdom.

Målmolekylen uttrycks bland annat på en undergrupp av så kallade dendritiska celler. Dessa dendritiska celler har kommit i allt större fokus inom den immunologiska forskningen och är viktiga under den tidiga fasen av immunsystemets aktivering. Det är under samspelet mellan dendritiska celler och T-lymfocyterna som ett immunsvars kvalitativa egenskaper inpräntas.

Resultaten stärker dokumentationen av bolagets pågående kliniska projekt. Det kan även vara en bas för att ta fram helt nya läkemedel mot autoimmuna sjukdomar.

Kompletta data runt denna målmolekyl kommer att publiceras efter det att den inskickade ansökan dokumenterats till fullo.

Lund den 27 mars 2006
Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50