Patent- och registreringsverket, PRV

Patentbarometern från PRV visar: Svenska företag skyddar allt färre idéer

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:39 CEST

Antalet inkomna patentansökningar har fallit med i snitt 30 procent sedan år 2000

Patent- och Registreringsverket erbjuder en tjänst, patentbarometern, en månatlig indikator på den långsiktiga konjunkturutvecklingen i Sverige. En minskning i antalet patent innebär att det svenska näringslivets konkurrenskraft kan komma att försvagas under kommande år.

Minskat med över en tredjedel
En minskning i antalet patentansökningar innebär färre nya idéer, vilket i förlängningen innebär att antalet unika produkter från svenska företag kommer att bli ovanligare.
­ Det är naturligtvis en allvarlig utveckling, menar Ingeborg Giegold, Informationschef på patentavdelningen, Sveriges näringsliv är till stora delar byggt kring unika idéer och uppfinningar.
­ Genom att löpande visa på utvecklingen sammantaget och i olika branscher vill vi fästa uppmärksamheten på att det finns en fara i detta, fortsätter Ingeborg.

Om patentbarometern:
Patentbarometern är en statistisk publikation över antal inkomna patentansökningar. Den är också en indikator på näringslivets vilja att skydda immaterialrättsliga tillgångar.

Patentbrometern finns på vår webbplats och uppdateras månatligen. Förutom totala siffror på inkomna patentsökningar har också ett antal områden lyfts ut för att visa på eventuella skillnader mellan olika industrier och verksamheter samt hur fördelningen ser ut mellan olika län.

Övrig statistik
Förutom patentbarometern presenterar PRV statistik inom PRV:s övriga verksamhetsområden såsom design och varumärke. Du hittar statistiken under respektive ämnesområde på vår webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Ingeborg Giegold, Informationschef Patentavdelningen. Tel. 08-782 29 02, mobiltel. 070-534 29 02, e-post: ingeborg.giegold@prv.se