Obducat

Patenterad teknik av betydelse för Obducats position

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:02 CET

OBDUCAT AB, världsledande leverantör av litografilösningar baserade på Nano Imprint Litografi och Elektronstrålelitografi, meddelar att två nya patent beviljats. Det amerikanska patentverket har beviljat patent för en uppfinning som berör Obducats stampproduktionsteknik. Det andra patentet som beviljats av det Europeiska patentverket avser en parallelliseringsteknik i NIL-utrustningar. Båda patenten har betydelse för Obducats position på marknaderna i USA och Europa.

Det beviljade patentet i USA täcker en metod som möjliggör färre processteg i produktionen av nickelstampers. Det medför en lägre kostnad för framställning av nickelstampers som används vid produktionen av bl a optisk minnesmedia. Stampers är en förbrukningsvara och används vid replikering i NIL-maskiner.

Det andra patentet som beviljas i Europa avser parallellisering, vilken är en viktig funktionalitet inom NIL-tekniken. Parallellisering möjliggör ett högkvalitativt resultat från NIL-processen, där mönster överförs från en så kallad stamper till ett substrat. I förhållande till konkurrerande parallelliseringstekniker ger Obducats teknik prestandafördelar. Funktionen möjliggör en jämn tryckfördelning över en större mönsteryta, som behövs för t ex produktion av stora displayer. Detta leder till en totalt sett högre kostnadseffektivitet i produktionssammanhang.

Obducats VD Patrik Lundström kommenterar:

“ Det är av stor betydelse att våra nyckeltekniker är patentskyddade. De tekniker som nu har beviljats patent är viktiga för kommande framgångar med våra massproduktionslösningar. Det är därför oerhört viktigt för Obducat att få patent så att vi kan stärka vår position och våra erbjudanden till marknaderna i både USA och Europa.” säger VD Patrik Lundström.

För ytterligare information kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande
0708 - 88 72 45


Patrik Lundström, VD
040 – 36 21 00
0703 – 27 37 38


Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.