Nättidningen Payback / Payback Sverige

Patetiskt svar från Karlstads Kommun i klubbhusärendet!

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 01:58 CEST

Saklig press!

Den stora mediatäckningen kring Karlstads Kommuns misslyckade uppsägning av Hells Angels MC:s klubblokal fortsätter. Det unika i sammanhanget är att media helt sakligt och allsidigt allsidigt skildrar såväl Hells Angels MC, Payback Sverige samt de juridiska turerna i ärendet. Ett helt unikt förhållande vilket bikerkulturen självklart tackar för och utdelar beröm för!

Mycket kritisk tidnings-Ledare

Exempelvis utdelar Ledaren i NWT under rubriken “Skandalöst klantigt skött” en så pass förödande och förnedrande kritik mot kommunen att vi nog sällan sett ett så tydligt ställningstagande i en sak för en mc-klubbs räkning och mot en part som på olika sätt försöker beröva en mc-klubb sina legala rättigheter. Ledaren konstaterar också att saken juridiskt sett är glasklar. Kommunen har gjort en miss när de i uppsägningen missat att underrätta mc-klubben om deras rätt till medling i hyresnämnden. En ovillkorlig rätt varför uppsägningen är ogiltig och Karlstads Kommun helt plötsligt efter att ha spenderat 3,1 miljoner av kommunnens skatteintäkter, nu står som hyresvärd för mc-klubben i 13 år framåt!

Kommunens patetiska svar

Payback Sverige har också fått ett svar på det brev som vice ordförande i Payback Sverige Ismo Salmi sände till kommunen. Svaret är helt substanslöst och består i skrivningen: Vi har mottagit er skrivelse daterad 2013-08-07. För närvarande har vi inga kommentarer i er sak.

Den enda kommentar som kan sägas om det svaret är att det utgör slöseri med papper och att kommunen fortfarande trots att såväl en fastighetsägarjurist som hyresnämnden förklarat att det juridiska läget är glasklart och att kommunen gjort ett misstag!

Biker-klubbar är inga gäng!

Payback fortsätter att såsom juridiskt ombud skildras ytterst sakligt och merparten av vad som skrivs är helt korrekt. Två misstag inmyger sig dock i de senaste stora artiklarna. Ingen mc-klubb är ett gäng. Gäng är lösa associationer utan stadgar, styrelser och struktur. MC-klubbar bedriver ordnad och välstrukturerade verksamheter med fasta regler och styrelser.

Den andra saken är att all myndighetsverksamhet ska ske under lagarna enligt Regeringsformen 1:1. Det innebär att varje myndighetsåtgärd och/eller insats måste ha ett tydligt och utskrivet lagstöd. Störa och förstöra taktiken äger inget lagstöd varför alla sådana åtgärder är olagliga vilket också rättssektionens chef vid polismyndigheten i Skåne skriftligt bekäftat efter förfrågan från Payback Sverige. För att läsa dokumentet klicka på länken nedan.

Länkar:

http://www.nwt.se/asikter/ledare/article1359369.ece?service=refresh

http://nwt.se/karlstad/article1360755.ece?service=refresh

http://www.expressen.se/gt/hells-angels-kan-nu-stamma-kommunen/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5619712

Om Störa och förstöra-legaliteten

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name