Sveriges Kommuner och Landsting

Patientavgifter i hälso- och sjukvården 2010

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:19 CET

Landstingen i Stockholm, Kalmar och Norrbotten har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har sänkt avgiften för läkarbesök på den vårdcentral där patienten har listat sig. Högkostnadsskyddet gäller i alla landsting och innebär att en patient under ett år som mest betalar 900 kronor för öppen vård.

Den 1 januari 2010 höjde Stockholms läns landsting patientavgiften från 140 till 150 kronor för läkarbesök i primärvården. Kalmar höjde från 150 till 200 kronor och Norrbotten från 150 till 170 kronor.

För besök hos specialistläkare höjde Stockholms läns landsting avgiften från 300 till 320 kronor och Norrbotten från 250 till 270 kronor.

Region Skåne har sänkt avgiften för läkarbesök på den vårdcentral där patienten har listat sig från 150 till 120 kronor. Skåne har samtidigt höjt avgiften från 150 till 200 kronor om patienten väljer en annan vårdcentral.

Likadant har Västra Götalandsregionen gjort, sänkt avgift för läkarbesök på den vårdcentral där patienten har listat sig från 120 till 100 kronor och höjt avgiften från 120 till 200 kronor om patienten väljer en annan vårdcentral.

Övriga landsting har inför 2010 inte förändrat dessa avgifter.

Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga landsting från och med den 1 januari 2010 för läkarbesök i primärvården och specialistläkare i öppen vård.

För mer information: Hasse Knutsson, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 76 62, e-post: hasse.knutsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01