Femklövern i Skåne

Patienten i fokus när vården struktureras om

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2013 12:40 CET

28 januari kommer Region Skånes vårdproduktionsutkott att fatta beslut om en rad strukturella förändringar och inriktningsbeslut. Detta presenterade Femklövern på en pressträff idag. Förändringarna är en del av de förvaltningsuppdrag som är regionens strategiska verktyg för styrning av den skånska hälso- och sjukvården och tandvården.

Förändringarna består av förbättringar genom samlokaliseringar av olika verksamheter. Syftet med förändringarna varierar något från fall till fall men genomgående är fördelen att vården specialiseras ytterligare, att tillgängligheten ökar och att lokaler används smartare. Alla förändringsförslag har tagits fram ur ett medborgarperspektiv. En grundidé har varit att om vården förbättras och köerna kapas är det värt för patienten att förflytta sig inom Skåne för ingrepp som utförs sällan.

För mig har det varit av oerhört stor vikt att vi nyttjar våra resurser bättre. Skåne är ett relativt litet område med många sjukhus. Fokus i beslutet har varit att patienterna ska få bästa möjliga vård. Det är alltid viktigare än geografisk hänsyn, säger vårdproduktionsutskottets ordförande Michael Sandin (M).

Den så kallade palliativa vården, vård i livets slutskede, får en gemensam organisation inom primärvården, i enlighet med ett tidigare fattat beslut. På så vis blir vården likvärdig i hela Skåne. Verksamheten på Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK, förstärks med fler operationstillfällen, ytterligare hudläkarbesök och bråckoperationer.

Hässleholms lasarett blir ett ledplastikcentrum för hela Skåne. I förvaltningsuppdragen fattas detta som ett inriktningsbeslut och det slutgiltiga beslutet beräknas till 26 mars efter fördjupade utredningar.

– Genom de här förändringarna förbättras vården och köerna kortas utan att kostnaden ökar. Vi sänder också en signal till organisationen om vikten av att satsa på verksamhetsutveckling med kvalitet och patientfokus inom sitt område såsom Hässleholm har gjort inom ledplastiken, säger Yngve Petersson (MP), ledamot i utskottet.

Lasaretten i Trelleborg och Ystad samt Skånes Universitetssjukhus, SUS, tillförs planerade operationsåtgärder som i nuläget utförs i Landskrona.

I en fördjupad utredning ska vårdproduktionsutskottet tillsammans med bolaget Hälsostaden Ängelholm, Ängelholms kommun och kringliggande kommuner i nordvästra Skåne komma fram till ett förslag på inriktning för Ängelholms sjukhus. Även här kommer det att prövas vilka verksamheter som utförs bäst i Ängelholm och vilka som bättre kan utföras på andra sjukhus. Förslaget ska vara klart i mars.

De avtal med privata vårdgivare som Region Skåne har i Ängelholm kommer oaktat detta att finnas kvar vilket innebär att de operationsåtgärderna inte påverkas av beslutet.

Enligt ett inriktningsbeslut ska Landskrona lasarett bli ett nytt centrum för ögonsjukvård. Även här förväntas det slutgiltiga beslutet att fattas 26 mars. Mottagningar för ögonverksamheten kommer fortfarande att finnas runtom i Skåne men alla åtgärder ska genomföras i Landskrona. Specialiserad och kvalificerad ögonsjukvård är ett av få områden i den skånska vården som präglas av långa köer och en förbättring är av stor vikt. En utredning av professor Anja Tuulonen har tidigare föreslagit en samlad ögonsjukvård.

Avslutningsvis flyttas fokusering och ledning av käkkirurgi till SUS från Kristianstad och Helsingborg medan specialistvård inom malign urologi lokaliseras till SUS och Helsingborg. En koncentrerad käkkirurgi utvecklar verksamheten i en högspecialiserad riktning och förbättrar tillgängligheten. Urologin präglas av kompetensbrist inom den kvalificerade delen och tillgängligheten till vården säkras genom en koncentrering.

Ytterligare information:
Presentationen som visades finns bifogad i detta meddelande.

Michael Sandin (M)
Regionråd och ordförande i Vårdproduktionsutskottet
Tel: 0709-35 12 47

Yngve Petersson (MP)
Ledamot i Vårdproduktionsutskottet
Tel: 0705-15 80 38

Torbjörn Tegnhammar
Politisk sekreterare (M)
Tel: 044-309 30 40
E-post: torbjorn.tegnhammar@skane.se

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne