Stockholms Läns Landsting

Patienten känner sig delaktig i vården i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:37 CET


Stockholmarna känner större delaktighet i vården än snittet i riket,
förtroendet för husläkaren är också något högre i Stockholms län. Det visar
2009 års enkät bland patienterna på vårdcentralerna i Stockholm läns
landsting. Åtta av frågeställningarna är jämförbara med den landsomfattande
patientenkät som Sveriges Kommuner och landsting presenterar på torsdagen.

Stockholms läns landsting gör sedan ett antal år regelbundna patientenkäter
som visar hur stockholmarna upplever vården på husläkarmottagningarna.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar nu för första gången en
enkät som visar patienternas upplevelse av kvaliteten i primärvården i 19
landsting. Resultatet presenteras på www.skl.se. Stockholms läns landsting
deltar inte i den landsomfattande enkäten men delar av länets egen
undersökning är jämförbar med den landsomfattande enkäten.

Utmärkande för Stockholms län är att förtroendet för läkaren är högre än
snittet för riket, man är också mer nöjd med väntetiden till primärvården
än i riket som helhet. På frågan om patienten kände sig delaktig i beslut
om sin vård hade Stockholms län 83 i kvalitetsvärde medan riket som helhet
hade 78.

Länet fick också höga poäng när det gällde hänsynsfullt och respektfullt
bemötande. Den enda jämförbara frågan där länet låg under snittet var
frågan om man fått tillräcklig information om sitt tillstånd. Där fick
Stockholms län 77 i kvalitetsvärde medan snittet var 78.

Jämförelse med 2008
Stockholms läns landstings egen jämförelse med 2008 visar att andelen som
känner förtroende för läkaren ökat och att andelen som uppfattar att
tillgängligheten på telefon blivit bättre har ökat med tre procentenheter.

Läs mer i sammanställningen, bifogad pdf.

Kontaktperson: Anders Olsson, utredare vid Hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning 08-123 131 56
Presskontakt 08-123 131 48