Stockholms Läns Landsting

Patientens rätt till vård ska prioriteras (vård vid psykiska besvär) (fp)

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:01 CET

Birgitta Rydberg (fp) är medveten om problemen i vården av personer med psykiska besvär, som landstingsrevisorerna kritiserar. Det har börjat hända saker.

- De med psykisk ohälsa ska få den hjälp de har rätt till av psykiatri och primärvård. Vårdgrenarna måste ta sitt ansvar, på respektive håll och gemensamt. Det handlar om patientens rättighet att psykiatrin ger råd och stöd till primärvården och vid behov tar över behandlingen. Jag kan aldrig acceptera att personer faller mellan stolarna eller att deras remisser bollas fram och tillbaka.

Det säger Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd för psykiatri, med anledning av en revisorsrapport inom landstinget som kritiserar det lokala akuta mottagandet av patienter med psykiska besvär, efter en granskning av nordvästra och sydöstra psykiatriområdena i Stockholms län.

- Vi stärker den psykosociala kompetensen med kuratorer och psykologer i primärvården för att den ska klara sitt grundläggande ansvar att ta hand även om patienter med psykiska besvär. Alla vårdcentraler erbjuds utbildning i KBT, kognitiv beteendeterapi. BUP och vuxenpsykiatrin ska samverka med team för unga vuxna. Äldrepsykiatrin får en särskild sammanhållen satsning på 6 miljoner kronor. För dubbeldiagnospatienter finns ett vårdprogram som vi ska följa upp så att primärvård, beroendevård och psykiatri samverkar med socialtjänsten. Vi är medvetna om bristerna och det har börjat hända saker, berättar Birgitta Rydberg (fp).

- Årets budget innehåller mer pengar till psykiatrin men vi satsar redan 4 miljarder kronor om året och det handlar inte främst om pengar utan om organisation, prioritering och samverkan. Vi ska lyfta fram de goda exemplen. Ett viktigt påpekande från revisorerna är att flödet av patienter måste öka. 3-4 patientbesök per dag och läkare är inte ett acceptabelt genomsnitt, understryker Birgitta Rydberg (fp).

- - -

Fakta:
Landstingsrevisorernas aktuella granskning omfattar nordvästra och sydöstra psykiatriområdena och visar att det saknas tillräckliga förutsättningar för att ge lokal akut psykiatrisk vård på lika villkor. Kritik riktas mot samverkan psykiatri/primärvård, mot primärvårdens första linjeansvar för personer med akuta psykiska besvär och mot att t.ex. ungdomar 18-25 år, äldre och personer med dubbla diagnoser kan falla mellan stolarna.