Sveriges Kommuner och Landsting

Patienter nöjda med sin vårdcentral

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:15 CET

Nära 100 000 patienter som gjort ett läkarbesök på en vårdcentral har beskrivit vad de tycker om besöket. En hög andel, 81 procent, anser att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. De ansåg också att läkaren svarade begripligt på viktiga frågor om behandling och diagnos.

Resultaten var sämre när det gällde patientens möjlighet att själv påverka dag och tidpunkt för sitt besök. Dessutom var läkarna inte så bra på att informera om eventuella biverkningar av läkemedel, men desto bättre på att förklara nyttan och syftet med de läkemedel som skrevs ut.

Se film på: http://www.skl.se/web/Patienter_nojda_med_sin_vardcentral.aspx

– Det är första gången vi frågar patienter över hela Sverige på det här sättet. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården i alla landsting, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

I Landstinget Halland och Landstinget i Kalmar län gav patienterna goda omdömen på många av de 60 frågor som enkäten omfattar. De var nöjda med tillgängligheten och patienterna där fick i högre grad än i riket i stort, möjlighet att påverka tidpunkt för sitt besök.

Bemötandet var det som patienterna var mest nöjda med, därefter kom förtroendet och nyttan med besöket. Sämst var vårdcentralerna på att informera om orsaker till förseningar om besöket inte började i tid.

Enkäten har skickats ut till cirka 165 000 patienter i 19 landsting.

Patientenkätens resultat finns på indikator.org. I april kommer resultaten även att finnas på 1177.se, som därefter blir den officiella källan för information till medborgare och patienter som underlag för vårdval.

SKL kommer att fortsätta att mäta patienternas upplevelser av kvaliteten i vården. Närmast på tur är den specialiserade vården, både öppen och sluten somatisk och psykiatrisk vård. Resultaten kommer att presenteras efter sommaren.

› Läs mer om SKL:s arbete med nationella patientenkäter

› Se resultaten från patientenkäten på www.indikator.org/publik

För mer information:
Sofia Tullberg, handläggare på avdelningen för vård och omsorg
Tfn 08-452 78 72, Mobil 076-134 78 72, sofia.tullberg@skl.se