Woxzia Myndighetslots

Patienter tros köpa sina egna läkarutlåtande

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 20:15 CEST

Anledningen till förändringen är att det tros finnas patienter som köper läkarutlåtande som styrker patientens vilja. Dock är kravet att ett läkarutlåtande måste kunna styrkas på olika sätt. Exempelvis med objektiva fynd, genom undersökning som ska dokumenteras i journaler.            - Dessa objektiva fynd går inte att manipulera på det sätt som kravställaren anser att det gör, berättar Myndighetslots på Woxzia, efter att ha talat med läkare.

Allt underlag som ligger till grund för prövning av ett myndighetsbeslut måste vara utformat på ett sätt som kan utgöra bevisning och klara en prövning i domstol. Många ärenden som medborgare vänder sig till Myndighetslots för hjälp med, har inte tillräckligt underlag för att klara en sådan prövning.Det är en orimlig förväntan att medborgaren själv ska ha dessa kunskaper.

Samtidigt är regelverket tydigt, både myndighet och medborgare ska ha jämbördig kunskap i ärendet. Den enda sätt som medborgaren kan få denna jämbördiga kunskap ifrån idag, är myndighetens handläggare.

Myndighetslots möter många handläggare som berättar om en orimligt arbetssituation där det finns konkurrerande intresse med vad som är medborgarens bästa. Just därför finns Myndighetslots som ett stöd för medborgaren. Myndighetens handlägare har också en nytta av Myndighetslots. Konsekvensen blir att myndighetens handläggare blir avlastade.                         - Det är många handläggare som ser Myndighetslots som en tillgång eftersom handläggaren får ett klarare underlag att kunna gå direkt till besut på. Rätt direkt, redan från början, sparar både tid och pengar. 


Utdrag ur tidningen kommunalarbetaren

Vid årsskiftet  så miste Läkarna sin rätt att göra bedömning av arbetsförmågan, vid längre sjukskrivning. Det är många läkare som är kritiska till denna förändring. Många medlemmar inom LO påverkas negativt av detta beslut. Tidningen kommunal arbetaren beskriver vad det innebär för deras medlemmar.

Vid årsskiftet 2011/2012 genomförs en förändring i det tysta som kan få stor betydelse för många sjukskrivna. Då tar Försäkringskassans handläggare helt över bedömningen av sjukas arbetsförmåga. – Läkarna kan inte längre skydda patienterna, säger en kritisk ordförande för Läkarförbundet, Marie Wedin.

Men på Försäkringskassan tror man att förändringen kommer bidra till en mer ärlig bild av sjukförsäkringen. – Jag tror att det blir mer renhårigt nu. Tidigare gav den medicinska utredningen ibland den sjukskrivna en falsk förespegling om att de skulle få rätt till ersättning, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare. I komplexa sjukfall har Försäkringskassan fram till nu betalat privata vårdgivare eller landsting för att göra särskilda läkarutlåtanden (SLU), eller i särskilt svårbedömda fall en hel försäkringsmedicinsk utredning (FMU) av ett team av läkare, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Vårdspecialisterna har då slagit fast i hur hög grad personen kan arbeta. En bedömning som Försäkringskassans handläggare som regel också följt, men Kommunalarbetaren har berättat om hur handläggarna nu börjat köra över läkarnas bedömning. Den tragiska historien om Christina Reyes är ett av de mer extrema exemplen. Hon nekades sjukpenning, trots att hon vägde 36 kilo och en specialistutredning slagit fast att hon saknade arbetsförmåga. Ett år senare var hon död. KA kan nu avslöja att den nya reformen som genomförs vid årsskiftet kan innebära att fler svårt sjuka liksom Christina Reyes nekas ersättning från Försäkringskassan. Då skärper nämligen myndigheten greppet om utredningsläkarna, som fråntas rätten att över huvud taget sätta en nivå för den sjukskrivnes arbetsförmåga. – Läkarna ska inte uttala sig om arbetsförmågan, det ska våra handläggare göra, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare. Syftet är att bedömningarna ska bli mer i enlighet med den nya sjukförsäkringen. – Läkarna kan inte hålla reda på alla tidgränser i rehabiliteringskedjan. Arbetsförmåge-bregreppet är Försäkringskassans. Och det är mycket striktare idag med prövningen mot hela den reguljära arbetsmarknaden. Cecilia Udin tror dock inte att förändringen innebär fler avslag, eftersom det redan tidigare var handläggarna som fattade det slutgiltiga beslutet om den sjukskrivne ansågs ha arbetsförmåga. Vad är det läkarna ska skriva i utredningen om de inte ska uttala sig om arbetsförmågan? – De ska så utförligt som möjligt beskriva de begränsningar som personens sjukdom innebär, men även vilka möjligheter som finns. Vi vill veta vad personen kan göra, inte bara vad de inte klarar av, säger Cecilia Udin. Men inom läkarkåren växer missnöjet. – Våra läkare är kritiska till att de ska utreda sjukskrivna utan någon rättighet att bedöma arbetsförmågan, säger Lisa Lannersten, enhetschef för privatägda Sofiahemmet rehabcenter . Företaget är landets största leverantör av FMU-utredningar, men kommer i och med förändringen att förlora sina uppdrag, då alla utredningar nu ska skötas av landstingen. De sjuka får heller inte längre möjlighet att arbetsträna som en del av utredningen, något som väcker kritik på Sophiahemmet. – Den försäkringsmedicinska utredningen kunde visa att det fanns viss arbetsförmåga. Men i arbetsprövningen såg vi att det inte gick. Det hände att vi upptäckte människor som hade demens eller en utvecklingsstörning och aldrig hade fått en diagnos, säger Lisa Lannersten.Marie Wedin, nyvald ordförande för läkarförbundet är oroad över att läkarna inte längre kommer att kunna stå upp för sina patienter. – Eftersom så många hamnar mellan stolarna tycker jag det skulle vara klokt av Försäkringskassan att öppna för en så bred bedömning som möjligt. När det gäller vanliga läkarintyg för mindre komplexa sjukfall kan läkarna fortfarande om de vill göra en bedömning av arbetsförmåga. – Det är bara en rekommendation, men det måste finnas en grundbedömning för att vi ska kunna fatta beslut. Men i de flesta fall så följer vi den, säger Cecilia Udin.

Woxzia Myndighetslots - Kompetenscenter för medborgarservice.

Myndighetslots.se - Rätt direkt

Företaget Woxzia Myndighetslots är ett kompetenscenter för medborgarservice. Hit kan medborgare vända sig för att få hjälp i myndighetskontakter och med myndighetsärenden. Man kan få kontakt med en egen Myndighetslots och få svar på frågor om myndigheter, myndighetsregler och vad medborgarens medborgarplikt innebär. Medborgare kan även få vägledning i sina egna ärenden som att ansöka om olika myndighetsbeslut. Medborgaren följer enkelt alla sina myndighetsärenden från ett personligt medborgarkonto.  Istället för att rodda runt med en massa myndighetskontakter, har man en kontaktperson, Din Myndghetslots. En väg in - Rätt direkt redan från början.