Moderaterna

Patienternas ställning stärks

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 16:47 CET

- Det är patienternas rätt till information som är viktigast. Det säger Christofer Fjellner, moderat Europaparlamentariker, som på onsdagen fick starkt stöd i parlamentet för sitt förslag om ny EU-lagstiftning om patientinformation.
Lagstiftningen reglerar vilken information om receptbelagda mediciner som läkemedelsbolag får ge till patienter. I Sverige är informationen mycket lätt att nå via FASS. Med den lagstiftning som i dag röstats igenom kan FASS bli modell för hela EU.
- Det är glädjande att jag fått stöd för min rapport som stärker de europeiska patienternas rätt till korrekt och saklig information om mediciner, säger Christofer Fjellner.
- Det är viktigt att den information som någon aktivt söker efter är enkel att nå och företagen ska därför tvingas att tillhandahålla den typen av information. Patienternas rätt att få kunskap om mediciner är central. Oönskad information kommer helt att stoppas. Ingen vill se ett EU där det finns reklam för mediciner.
Sverige har en för Europa unik öppenhet för information från läkemedelsbolag till patienter. Modern teknik har gjort information om läkemedel enkelt tillgänglig över hela världen men det är nästan bara i Sverige som vi har organiserad och auktoritativ, förhandsgranskad information direkt från producenterna.
- Nu återstår att medlemsstaternas regeringar ska komma överens om samma linje och eftersom det är en omsorgsfull kompromiss där olika nationella traditioner har respekterats bör mitt arbete kunna leda till att patienternas ställning stärks inom hela EU, säger Christofer Fjellner.


__________________ Petter Larsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm
+46-8-786 53 98 +46-73-682 80 03