Stockholms Läns Landsting

Patienternas synpunkter ger konkreta förbättringar

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 13:06 CET

Närmare 30 procent av alla skriftliga ärenden som avgjordes av Patientnämnden i Stockholms län under 2009 ledde till konkreta förbättringar i vården. Patienternas erfarenheter och synpunkter ledde i närmare 400 fall till att misstag rättades till, att vårdgivarna införde nya rutiner eller att det arrangerades utbildning för medarbetarna.

Det framgår av Patientnämndens årsrapport för 2009, som nu har lämnats till Socialstyrelsen. Patientnämnden i Stockholms län, som är fristående från vården, hanterade 5 018 ärenden under förra året. Det är en liten ökning (sex procent) jämfört med 2008.

En större förändring jämfört med tidigare år är att antalet ärenden som är relaterade till behandlingsfrågor har ökat, med 23 procent.

Sammanlagt 28 procent av de problem som anmäls till nämnden gäller akutsjukhusen. Liksom tidigare år är många av dessa frågor (44 procent) kopplade till synpunkter som rör behandlingen.

Även inom primärvården, som totalt stod för 1099 (22 procent) av nämndens ärenden, ökade antalet frågor som kan relateras till behandlingen. Antalet klagomål som gällde tillgängligheten inom primärvården minskade däremot.

Antalet ärenden som hör samman med läkemedel ökade under året, både när det gäller primärvården, den psykiatriska vården och akutsjukhusen. Cirka åtta procent av nämndens totala mängd ärenden gällde läkemedel.

Patientnämnden har speciellt studerat vilka synpunkter som patienterna har framfört när de drabbats av den nya influensan. I flera fall gällde deras klagomål bristande rutiner för hur patienter med misstänkt influensa togs omhand på sjukhus och vårdcentraler.

– Nämnden lyssnar på patienterna och arbetar för att utveckla vården med hjälp av deras egna synpunkter, erfarenheter och förslag. Visserligen är antalet anmälningar mycket få i förhållande till alla de miljontals kontakter som äger rum varje år inom vården i Stockholms län. Men det händer ofta att en enda anmälan till nämnden leder till att vården förbättrar sina rutiner för tusentals patienter, säger Patientnämndens förvaltningschef Åsa Rundquist.

– Ökningen av antalet klagomål som är kopplade till behandlingarna måste nu leda till ett förebyggande och uppföljande arbete som ger resultat, på samma sätt som vi nu kan se resultatet av det som gjorts efter tidigare års synpunkter rörande tillgängligheten.

Patientnämnden har även uppdraget att förordna stödpersoner inom den psykiatriska vården. Under 2009 fanns 202 stödpersoner, vilket är tillräckligt för det behov som finns.

Kontakt:
Åsa Rundquist, chef för Patientnämndens förvaltning, 08-690 67 15
Lena Appelgren (KD), ordförande i Patientnämnden, 073-660 94 27  
Barbro Nordgren (S), vice ordförande i Patientnämnden, 070-395 22 82

Till red:
Rapporten finns tillgänglig på www.patientnamndenstockholm.se