Gothia Fortbildning

Patienters lärande en förutsättning för vården i framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 11:00 CET

I dagens hälso- och sjukvård och omsorg förväntas patienterna och närstående ta ett större ansvar för vård och behandling. En förutsättning för detta är att patienten och vårdare möts på ett sådant sätt att ett ömsesidigt lärande blir möjligt. Den pedagogiska processen måste därför vara en väl integrerad del i vårdandet.

Den nyutkomna rapporten Patientundervisning och patienters lärande visar just på patientundervisningen som en allt viktigare del i sjuksköterskans och andra yrkesgruppers professionella yrkesutövning. Rapporten syftar till att stimulera en fortsatt utveckling av dagens och morgondagens uppgifter, att skapa förutsättningar för individer att hantera egna hälsoproblem.

Rapporten är en sammanställning av konferensen Patientundervisning och
patienters lärande, 2006 och bygger på 340 vetenskapliga texter samt kommentarer kring dessa. Sammanställningen är gjord av Birgitta Engström, ordförande i Sjusköterskornas vetenskapliga råd, Monica Beijer Melander från Svensk sjuksköterskeförening, Inger Ekman lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs universitet, Febe Friberg lektor vid Högskolan i Borås, Gertrud Östlinder, FoUU-sakkunning, Svensk Sjuksköterskeförening.
Rapporten vänder sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och andra professionella
yrkesutövare.


Fakta om boken:
Pris 250 kr/st (233 kr/st vid köp av minst 5 ex)
Utgivningsår 2007
Antal sidor 110
ISBN 978-91-7205-516-2

Läs mer om boken på www.gothiaforlag.se

Information:
För information om denna broschyr kontakta Emma Wistrand, emma.wistrand@gothiaforlag.se, tfn 08-462 26 71.
För recensionsexemplar kontakta marknadsassistent Anette Larsson anette.larsson@gothiaforlag.se, tfn 08-462 26 64.

Gothia Förlag erbjuder böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar.