Stockholms Läns Landsting

Patientnämnden i Stockholms län presenterar sin årsrapport

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:59 CET

Påminnelse - PRESSINBJUDAN
2007-02-27


Patientnämnden i Stockholms län presenterar sin årsrapport

Patientnämnden i Stockholm län har nu sammanställt sin årsrapport för 2006. Rapporten kan ses som en barometer för hur patienter och anhöriga uppfattar t ex behandling, tillgänglighet och bemötande inom den offentligt finansierade vården i Stockholms län. Rapporten beskriver utvecklingen av antalet anmälningar inom olika områden, och ger dessutom exempel på principiellt intressanta ärenden som har handlagts av nämnden.

Tid: Onsdag 28 februari 2007, kl 10.30
Plats: Patientnämndens förvaltning, Hornsgatan 15, Stockholm

För ytterligare information, kontakta förvaltningschef Åsa Rundquist, 08-690 67 15

Välkomna!