Stockholms Läns Landsting

Patientnämnden i Stockholms län presenterar sin årsrapport

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 15:50 CET

Tid: Måndagen den 28 februari 2011, kl 11.00
Plats: Patientnämndens förvaltning, Hornsgatan 15, Stockholm

Patientnämnden är en från sjukvården oberoende instans, dit patienter och anhöriga kan vända sig med synpunkter, klagomål och förslag rörande den offentligt finansierade vården i Stockholms län. Nämnden och dess förvaltning för en dialog med vårdgivare och patienter, samt föreslår åtgärder som ofta leder till konkreta förbättringsåtgärder.

- Vi underlättar ett samspel mellan patienter och vårdgivare, där patienternas egna upplevelser bidrar till att utveckla vården. Så många som ungefär en femtedel av våra frågor leder till konkreta förbättringsåtgärder, säger Patientnämndens förvaltningschef Staffan Blom.

Bland de frågor som belyses i årsrapporten finns valfrihets- och tillgänglighetsproblematik, patientsäkerhet och läkemedel.

Välkomna!

För mer information, kontakta Staffan Blom, förvaltningschef, Patientnämndens förvaltning, 08-690 67 15