Sveriges Kommuner och Landsting

Patientsäkerheten ska bli bättre

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 16:42 CET

– Vi välkomnar att Socialstyrelsen tänker kartlägga hur många som skadas till följd av felbehandlingar, systemfel eller olyckor i vården. Men vi tänker inte vänta på resultatet. Arbetet med att öka patientsäkerheten har redan startat och blir än intensivare under 2007, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Internationella studier tyder på att uppåt 10 procent av alla patienter som vårdas vid sjukhus råkar ut för en händelse som kan leda till att patienten drabbas av en vårdskada. För Sverige skulle det innebära att cirka 90 000 patienter är i riskzonen. Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund har nu aviserat att en svensk studie ska genomföras under året.

– Även om vi kan förvänta oss att resultaten i Sverige blir ungefär som i andra länder, tycker vi att det är bra att Socialstyrelsen kartlägger omfattningen. Uppgifter från den egna verksamheten är en stark drivkraft i allt förbättringsarbete, säger Håkan Sörman.

En förutsättning för att kunna göra vården säkrare, är att information om misstag rapporteras och analyseras. Men långt ifrån alla misstag rapporteras. En av orsakerna är rädslan för disciplinpåföljder.

– Regeringen måste ta ansvar och ändra lagen så att rapportering om misstag och avvikelser frikopplas från disciplinpåföljder. Det är en viktig förutsättning för att göra vården säkrare och något som Sveriges Kommuner och Landsting länge krävt, säger Håkan Sörman.

Det innebär inte att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha någon slags juridisk immunitet.

– Självklart måste den som är vårdslös, kriminell eller på annat sätt olämplig att arbeta i vården kunna ställas till svars för sin yrkesutövning - annars vore ju hela systemet med legitimerade yrkesutövare meningslöst, säger Håkan Sörman.

För mer information: Carina Svensson, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 84

Pressjour: 08-452 71 01