Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Patientundervisning och lärande i fokus på konferens i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 13:23 CET

Nu på fredag i Göteborg hålls en av de första konferenserna i Sverige om patientundervisning och lärande. Temat i konferensen belyser ett skifte i hur vi ser på bemötandet av patienten - som aktiv deltagare i en diskussion, och inte som passiv mottagare av information.

- I det alltmer informationstäta samhället ställs ökade krav på såväl patient som professionell. Det finns därför behov av att sätta fokus på kunskapsläget som grund både för en evidensbaserad vård och fortsatt forskning, säger Marianne Hansson Scherman, docent vid Sahlgrenska akademin och en av initiativtagarna till konferensen.

Därför arrangeras The State of Science of Patient Education and Learning - en multiprofessionell konferens för forskare och praktiker i samarbete med Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Cirka 180 forskare och kliniker från Sverige, Norge, Danmark och Finland kommer att närvara vid konferensen som tar upp kunskapsområden i stark utveckling - patientundervisning och lärande.

Konferensen inleds av Anders Olauson, ordförande i European Patients' Forum, med föreläsningen "Patients' perspective - a cornerstone of importance."

Nedan presenteras de övriga föreläsarna under dagen:
"From receiving instructions to participation in knowing: Reflections on patient learning in a media society." Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och föreståndare vid LinCS, The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society, kommer att tala om patienten som delaktig i kunskapandet kring sin sjukdomssituation, och inte som enbart mottagare av information.  
För mer information: e-post: roger.saljo@ped.gu.se

"Self-care management - pedagogical ethical issues and challenges in chronic illness"
Det är rubriken för nästa talare: Barbara Klug Redman är dekanus och professor vid the Wayne State University College of Nursing, USA . Hon kommer att belysa de etiska och pedagogiska problem som finns när patienter ska lära sig att själva hantera, och leva med, långvariga sjukdomar.

"Outcome measures in patient education and learning - where is the knowledge basis?" Är beteckningen på presentationen av Helena Leino Kilpi, professor och chef vid the Department of Nursing Science, University of Finland. Hon ska tala om hur man utvärderar kvaliteten i patientundervisning - vad är det för kvalitet på det som patienten lär sig?  

Föreläsningarna kommer sedan att sammanfattas av Nicky Britten, Professor of Applied Healthcare Research at the Peninsula College Of Medicine and Dentistry, University of Exeter, UK.  Dagen avslutas med en paneldiskussion med de olika föreläsarna och moderatorerna.

Konferensen hålls på engelska och media är välkomna att delta under dagen. Samtliga talare är tillgängliga för kompletterande frågor från media efter paneldiskussionens slut klockan 16:30. Ta kontakt med Ingalill Koinberg för mer information, mobil 070-935 03 386.

Arrangör: I samarbete med Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Tid: fredagen den 4 februari klockan 10:00-17:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A Göteborg
Vägbeskrivning: Medicinaregatan rakt fram när man svängt höger vid spårvagnshållplatsen "Medicinaregatan", passera kolonistugor på höger sida. Följ vägen en bit så ligger Wallenbergcentrum sedan på höger sida .

Hela föreläsningsprogrammet finns på: www.gpcc.gu.se/konferens/

För frågor som rör konferensen kontakta:
Ingalill Koinberg, mobil 070-935 03 86

Välkomna!

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.