Ingrid Eckerman

Patrik Björck: En socialdemokrat som känner sig trygg med flyktingpolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 05:16 CET

Ill. Katarina Liliequist.

Med anledning av Fatemehs text Vi var stolta över Sverige kom ett brev från Patrik Björck, socialdemokratisk riksdagsman. Detta ledde till en brevväxling.

Patrik Björck försvarar här utvisningarna av tonåringar till Afghanistan med att det möjliggör en generös flyktingpolitik, detta trots att Sveriges flyktingpolitik idag tillhör de hårdaste i Europa. 

Det förefaller som om vissa politiker skyggar för att se konsekvenserna av sin egen politik - eller till och med förnekar dem. Det har en skrämmande likhet med Sverigedemokraternas och högerextremas argumentation. 

Vi vet att det finns opposition inom Socialdemokraterna, liksom inom andra partier. Vi vet att olika myndigheter börjat reagera - men vi vet ännu inte hur. Hittills har planerade åtgärder mest visat sig vara spel för gallerierna. De påverkar inte att merparten av de 23 000 som vid ankomsten registrerades som ensamkommande barn kommer att utvisas till Afghanistan.

Med tanke på att många lokalpolitiker bibringats en alltför positiv bild av flyktingpolitiken har nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! sänt ett brev till tusentals socialdemokratiska kommun- och landstingspolitiker. På så sätt hoppas vi att diskussionerna på partikongressen kommer att vara bättre baserade på kunskap.

Läs brevväxlingen:

En socialdemokrat som känner sig trygg med flyktingpolitiken  

Läs tidigare svar från Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna svarar på frågor

Socialdemokraterna svarar på en annan fråga  

Läs brevet till (s)-politkerna:

Till dig som är socialdemokrat     

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Hemsida med mer information 
Facebook-grupp