IrakSolidaritet

Paul Bremers beslut 81 hotar Iraks bönder

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2009 15:13 CEST

Internationella Frödagen (International Seeds Day) 26 april har utlysts av INEAS (Institute of Near Eastern and African Studies) för att uppmärksamma beslut 81 och skapa medvetande om dess konsekvenser.

http://www.ineas.org/events.htm
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=369
Belut 81
http://www.trade.gov/static/iraq_memo81.pdf

Pressmeddelande med kontaktadresser för INEAS
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=368
Att spara utsäde och fritt kunna byta fröer mellan bönder har varit tradition i Irak. Bremers beslut 81 förbjuder Iraks bönder att upprätthålla denna tradition med grödor som registrerats under denna lag. Det är förenat med stora kostnader att bryta mot beslut 81.
Iraks bönder ska göras beroende av de stora agro-bolagen som Monsanto. Utsäde för kommande bruk går inte att spara. Grobarheten håller ofta bara en säsong. Bönderna görs även beroende av de bekämpningsmedel som krävs för de olika grödorna.
Den biologiska mångfalden hotas.

Varför 26 april?

"Beslut 81 undertecknades 26 april 2004 av Paul Bremer, chef för den Provisoriska Koalitionsmyndigheten (CPA) för att kontrollera Iraks jordbruk. Beslutet var en krigsförklaring mot Iraks bönder. Artikel 14 i denna lag stadgar att "jordbrukare skall förbjudas att återanvända fröer från skyddade sorter". Order 81 ändrar i Iraks ursprungliga lag nr. 65 gällande patent som antogs 1970. Den mest avgörande delen av beslut 81 är den om Plant Variety Protection (PVP, skydd för biologisk mångfald) som inte försäkrar skydd för den biologiska mångfalden, men snarare skydd för USAs och Europas största agro-bolags kommersiella intressen. För att passa under PVP, måste utsäden vara "nya, klart avgränsade, likartade och stabila". Den typ av utsäden och fröer som uppmuntras av de stora bolagen som World Wide Wheat Company (WWWC, Monsanto och andra kommer att bli de som registreras under PVP.