Hasselbladstiftelsen

Paul Graham - 2012 års Hasselbladspristagare

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 09:07 CET

Hasselbladsstiftelsen har nöjet att meddela att den brittiske fotografen Paul Graham har utsetts till 2012 års mottagare av Hasselbladsstiftelsens internationella pris i fotografi å 1 miljon kronor. Prisutdelning kommer att äga rum i London den 8 mars 2012. En utställning med pristagarens verk, Paul Graham – 2012 års Hasselbladpristagare, öppnar den 26 oktober 2012 i Hasselblad Center i Göteborgs Konstmuseum. I samband med utställningen kommer ett eller flera seminarier med pristagaren att anordnas.

Stiftelsens motivering till valet av Paul Graham som 2012 års prismottagare lyder:

Paul Graham är en av de mest briljanta fotograferna i sin generation. Under sin nästan 40-åriga karriär har han utvecklat ett extremt fokuserat och högst personligt konstnärskap som är konsekvent utan att någonsin bli monotont. I bilder som är både finkänsliga och subtilt politiska åskådliggör han spåren av den annars inte skönjbara tidsandan. Med sina djupa insikter i det fotografiska mediets potential har han fortlöpande skapat nya former för alla aspekter av det fotografiska arbetet. Det gör honom till en stor förnyare av fotografin och en frontfigur bland de fotografer som drivs av ett stort engagemang i sin samtid.

Årets priskommitté som lämnat förslag på pristagare till Stiftelsens styrelse har bestått av: 

  • Clément Chéroux (ordförande), fotografihistoriker, curator på Fotografiavdelningen, Centre Pompidou i Paris, Frankrike,
  • Ekaterina Degot, konsthistoriker, konstkritiker och curator i Moskva, Ryssland
  • Ute Eskildsen, professor, chef för fotografiavdelningen och biträdande chef för Museum Folkwang i Essen, Tyskland
  • Gao Shiming, curator, Skolan för intermediakonst, Kinesiska akademin för konst i Hangzho i Folkrepubliken Kina
  •  Roberta Valtorta, vetenskaplig chef för Museo di Fotografia Contemporanea i Milano, Italien.

 

HASSELBLADSTIFTELSEN

Ekmansgatan 8

412 56 Göteborg 

Tel. 031-778 21 54, Fax 031-778 46 40.

E-post jenny.blixt@hasselbladfoundation.org

Bilder: Untitled #31, Untitled # 42 From the series End of an Age
Porträtt: © 
Estefania Meana

 

© Paul Graham

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk
och teoretisk kontext.