Justitiedepartementet

Paul Lappalainen (Mp) kommer att leda utredning om strukturell diskriminering

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 08:47 CEST

På initiativ av Miljöpartiet de Gröna har regeringen träffat en överenskommelse mellan samarbetspartierna om att tillsätta en utredning om strukturell diskriminering.

Paul Lappalainen (Mp), jurist och expert på diskrimineringsfrågor, kommer att utses till utredare.

Uppdraget kommer att omfatta strukturell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet och utredaren kommer bl.a. att få till uppgift att kartlägga och synliggöra kunskap inom området och föreslå åtgärder mot strukturell diskriminering. Direktiv om uppdragets närmare utformning håller på att utarbetas.

Lise Bergh, Statssekreterare
08–405 12 81

Vänsterpartiets Presstjänst
070–620 00 64

Paulo Silva, politiskt sakkunnig Miljöpartiet
070–738 65 34