Paxymer AB

Paxymer i PP-fiber – en vinnare i Mistra Innovations utlysning om totalt 17 miljoner

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 14:17 CEST

Flame retarded polypropylen fibre (FlameR) som leds av Paxymer fick anslag i Mistra Innovations andra utlysning. Projektet går ut på att utveckla en giftfri flamskyddad Polypropen-(PP)-fiber med Paxymers teknologi som bas.

”Marknaden letar idag efter ersättning till den dominerande polyesterfibern för att uppnå mer miljöanpassade alternativ. Att gå över till polypropenfiber förbättrar återvinningsmöjligheterna och innebär vikt- och kostnadsbesparingar.” säger Amit Paul, VD för Paxymer och projektledare ”Projektgruppen täcker hela värdekedjan för fibermaterial och målet är klart: en fiber som inte bara kommersiellt utan även forskningsmässigt kommer att vidga möjligheterna för gröna material.”

Inför ansökan rönte projektupplägget stort intresse inom industrin. Utöver projektledare Paxymer är det ytterligare fem industriella partners som investerar i projektet: Borgstena Gruppen, Saab Barracuda, FOV, SKS och Klättermusen - alla välkända bolag inom olika branscher där det finns
efterfrågan på flamskyddad PP-fiber.

De potentiella applikationerna är många; möbeltyg, skydds- och utomhuskläder liksom inom fordons-, transport- och försvarsindustrin. En fiber baserad på Paxymers giftfria teknologi kommer att kunna ersätta dagens hormonstörande och cancerogena flamskyddade material. Dessutom får fibern
förbättrad värmestabilitet och s.k. självslocknande beteende, vilket är efterfrågade egenskaper inom industrin.

”Projekten har en bra spridning teknikmässigt och resultaten kommer att ge stora förbättringar av miljön,” säger Lars Frenning, programdirektör för Mistra Innovation i en kommentar på Mistras hemsida. ”Forskarna kommer att angripa miljöproblem inom flera olika områden, t.ex. att finna
ersättningar för bly samt miljögiftiga flamskyddsmedel,.”

FlameR har ett forskningsteam med en bred kompetens som är sammansatt av några av Sveriges mest meriterade forskare på området. Borås Tekniska högskola, med Professor Mikael Skrifvars är huvudansvarig för forskningen i projektet med stöd från Professor Bengt Hagström från Sverea/IVF. Man kommer att genomföra forskningen och den praktiska produktutvecklingen i nära samarbete med Paxymer. Projektet löper över två år. Målet är att utveckla ett material som möter industrins funktionella och kommersiella krav samtidigt som materialet klarar morgondagens tuffa miljökrav.


Från Mistras pressrelease:

FlameR, Amit
Paul (2,5 Miljoner kr). Forskarna skall ta fram nya flamskyddsmedel som
ersättning för dagens bromerade flamskydd i fibrer. Då de bromerade medlen
agera som hormonstörande miljögift är ersättningar utan toxiska effekter mycket
önskvärda. Samarbete mellan Paxymer AB, Borgstena, Klättermusen och Högskolan i
Borås.

För att läsa hela pressreleasen klicka här 


Paxymer AB offers a flame retardant system free of persistent, bioaccumulating and toxic substances (PBT and CMR). It achieves a safe burning process: low smoke, low heat release rate, low smoke toxicity and non-dripping. Paxymer is already in line with future legislation as well as current legislation such as REACH, SVHC, WEEE and RoHS. Paxymer also maintains recyclability and retains a high degree of the mechanical and processing properties of the base material - which facilitates a wider use of the solution. Paxymer currently holds the highest level of "Recommended" in BVB (Byggvarubedömningen) and has participated in several POPs elimination projects hosted by the Stockholm convention, UNEP and the Jegrelius institute.

Paxymer is an innovative swedish firm that challenges existing solutions in flame retardants. It is a spin-off from PP Polymer, a company that has almost 30 years of experience of environmentally and health conscious product development in the area of polymer technology.